x
x

BÖLÜMLER

Anasayfa BÖLÜMLER Romatoloji (FTR) Bilim Dalı

 • Romatoloji (FTR) Bilim Dalı

  Genel Tanıtım

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Romatoloji (FTR) Bilim  Dalı 1995 yılında Prof. Dr. Sami Hizmetli tarafından kurulmuştur.

  Romatoloji, bağışıklık sistemindeki bazı değişimlerle eklem ya da diğer organlarda iltihap oluşumuyla sonuçlanan çok sayıda hastalığın tanısını koyan ve tedavisini düzenleyen bilim dalıdır. Romatizmal hastalıklar yalnızca kas iskelet sistemi ile sınırlı kalmayıp, vücudumuzdaki diğer organları ve sistemleri de zaman zaman etkileyebilmektedir. Bu yönüyle ilgi alanını multisistemik hastalıklar grupları oluşturmaktadır. Bu hastalıklar;

  • Romatoid artrit (İltihaplı eklem romatizması)
  • Ankilozan spondilit ve spondilartropatiler (Omurga romatizması)
  • Psöriatik artrit ( Sedef romatizması)
  • Erken artritler, reaktif artritler
  • Bağ doku hastalıkları
  • Sistemik lupus eritamatozus (Lupus hastalığı)
  • Sistemik skleroz (Skleroderma)
  • Sjögren sendromu (Salgı bezleri romatizması)
  • Polimyozit/dermatomyozit (iltihaplı kas romatizması)
  • Mikst bağ doku hastalığı
  • Kristal artritler (Gut ve yalancı gut hastalığı)
  • Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)
  • Vaskülitler (İltihaplı damar romatizması)
  • Takayasu arteriti
  • Dev hücreli arterit
  • Poliarteritis nodoza
  • Küçük damar vaskülitleri
  • Behçet hastalığı
  • Antifosfolipid antikor sendromu
  • Sarkoidoz
  • Osteoartrit, dejeneratif romatizmal hastalıklar (Kireçlenme tipi romatizmalar)
  • Fibromiyalji (Yumuşak doku-kas romatizmaları)
  • Osteoporoz (Kemik erimesi)

  DOKTORLAR

  • Prof. Dr. Sami Hizmetli
  • Uzm. Dr. Gökhan Çağlayan
  • Uzm. Dr. Yılmaz Savaş
  • Uzm. Dr. Emine Dede
 • Romatoloji (FTR) Bilim Dalı

  Genel Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

 • Romatoloji (FTR) Bilim Dalı

  Prof.Dr.
  SAMİ HİZMETLİ

  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

  Asistan
  ALPER DOĞANCI

  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Romatoloji (FTR) Bilim Dalı

  Kliniğimizin ‘’Romatolojik Hastalıklar İnfüzyon Tedavi Odasında’’ medikal biyolojik ajan tedavileri uygulanmaktadır. Bu hastaların tedavi öncesi premedikasyonları ve uygulanan ilaç takipleri hekim gözetiminde deneyimli romatoloji hemşiresi tarafından yapılmaktadır.

  Şiş ve ağrılı eklemden eklem sıvısı örneği alma işlemi veya tedavi amaçlı endikasyonu olan her ekleme ilaç yapma işlemi bölümümüzde başarıyla uygulanmaktadır. Ayrıca yumuşak doku enjeksiyonları da poliklinik pratiğimizde sıklıkla tercih edilmektedir. Hastalara bu işlemler için ek randevu verilmeksizin tedavi süreci hızla kontrol altına alınmaktadır. Ayrıca uygun endikasyonu olan hastalara deneyimli uzman hekimlerimizce PRP (trombositten zengin plazma) uygulaması da yapılmaktadır.

  Uygun olan hastaların ayaktan fizik tedavisi düzenlenmekte ve karar verilmesi durumunda kaplıca (Sıcak Çermik) hastanesine yatış yapılmaktadır. Ayrıca hastaların fonksiyonel kapasitelerini korumak, hastalığa bağlı olası deformite gelişimini önlemek ve hastanın yaşam kalitesini artırmak amacıyla egzersiz salonumuzda uzman hekimin romatolojik hastalığa özgü çizmiş olduğu rehabilitasyon programı fizyoterapist eşliğinde uygulanmaktadır. Eğer aktif rehabilitasyon programı uygulanmayacaksa hastaya ev egzersiz programı oluşturulmaktadır.

  Kapilleroskopi, tırnak ve tırnak yatağının detaylı incelenmesini sağlayan bir cihazdır. Tırnak yatağı incelenmesi özellikle Raynoud Fenomeni hastalığı ve etyolojisinde (sebebinde) son yıllarda oldukça ön plana çıkmaktadır. Bölümümüzde 1 adet kapilleroskopi cihazı bulunmaktadır. Raynoud fenomeni hastalığının primer/sekonder ayrımı yapılmasında kullanılmaktadır.

  Kliniğimizde bulunan kas- iskelet  sistemi ultrasonografi cihazı ile hastalarımızın detaylı kas iskelet sistem değerlendirilmesi yapılarak tanı ve tedavileri izlenmektedir. Ultrason değerlendirmesi EULAR (Avrupa Romatizma Birliği) sertifikalı deneyimli uzmanlar tarafından bilim dalı başkanı gözetiminde yapılmaktadır.

  Bağ dokusu romatizmal hastalıklarından olan Sjögren hastalığı tanısında önemli yeri olan bu işlem, lokal anestesi altında yapılan minör cerrahi işlemdir. Hastalar işlem sonrası günlük hayatlarına rahatlıkla dönebilmektedir.

  Romatizmal hastalıkların birçoğu hayat boyu devam eden ve düzenli takip gerektiren hastalıklardan oluşmaktadır. Romatoloji (FTR) Bilim Dalı’mızın “Romatoloji İzlem Polikliniğinde” bu hastalar, kayıt altına alındığı ve düzenli kontrole çağrıldığı bir sistem içinde takip edilmektedir. Her gün polikliniğimize başvuran hastalar asistan ve uzman doktorlar tarafından muayeneleri yapıldıktan sonra, gerekli hallerde Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sami Hizmetli tarafından da değerlendirilmektedir. Hastalara uygulanacak tedavi protokolü ve romatoloji kliniğine yatışı ise uzman hekim ve bilim dalı başkanı tarafından belirlenmektedir.

 • Romatoloji (FTR) Bilim Dalı

 • Romatoloji (FTR) Bilim Dalı

 • Romatoloji (FTR) Bilim Dalı

  Adres Tarifi : Hastanemiz şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Toplu taşımanın yanı sıra, özel araçlar ile gelen hastalarımız için de yeterli park alanımız bulunmaktadır.

 • Romatoloji (FTR) Bilim Dalı

  ROMATOLOJİ (FTR) kliniğimiz; C.Ü. Araştırma Eğitim ve Uygulama Hastanesi  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi ile beraber 6.Katta bulunmaktadır. Romatoloji (FTR)  polikliniğimiz, ayaktan hasta infüzyon ünitemiz ve kas-iskelet ultrasonografisi ünitemiz  ise aynı zamanda Fizik Tedavi Polikliniği’nin de bulunduğu zemin katta hizmet vermektedir. Her hafta Çarşamba günleri kliniğimizdeki seminer ve eğitim saati nedeni ile polikliniğimizdeki hasta muayenesi saat 10:00’a kadar yapılmaktadır.

  ROMATOLOJİ (FTR) KLİNİĞİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROĞRAMI
   

   

   

  PAZARTESİ

   

  SALI

   

  ÇARŞAMBA

   

  PERŞEMBE

   

  CUMA

  08:30- 12.00

  Poliklinik Hizmetleri

  Poliklinik Hizmetleri

  Poliklinik Hizmetleri (10:00’a kadar)-

  Seminer saati

  Poliklinik Hizmetleri

  Poliklinik Hizmetleri

  12:00
  13:30

  Öğle Arası
   

  Öğle Arası

  Öğle Arası

  Öğle Arası

  Öğle Arası

  13:30
  17:00

  Poliklinik Konsultasyon

  Poliklinik Konsultasyon

  Poliklinik-Konsultasyon

  Poliklinik-Konsultasyon

  Poliklinik-Konsultasyon

  17:00-18:00

  Yatan hasta viziti

  Yatan hasta viziti

  Yatan hasta viziti

  Yatan hasta viziti

  Yatan hasta viziti