x
x

BÖLÜMLER

Anasayfa BÖLÜMLER Üroloji Anabilim Dalı

 • Üroloji Anabilim Dalı

  Genel Tanıtım

  Anabilim Dalımız 1976 yılında kurulmuş, 1977 yılından itibaren asistan eğitimi, tedavi hizmetleri ve 1981 yılından itibaren de öğrenci eğitimi vermeye başlamıştır. Bu güne kadar 43 uzman vermiş olan anabilim dalımız halen 30’u erişkin, 4’ü çocuk olmak üzere 34 yatakla sağlık hizmeti vermektedir. Polikliniğimizde yıllık ortalama 14000 hastaya hizmet verilmektedir. Yıllık ameliyat sayımız yaklaşık olarak 1500’dür.
                Halen Anabilim Dalımızda Prof. Dr. Esat KORĞALI, Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Saygın,  Dr.Öğr.Üyesi Aydemir Asdemir  ve 8 araştırma görevlisi doktor görev yapmaktadır.

 • Üroloji Anabilim Dalı

  Genel Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

 • Üroloji Anabilim Dalı

  Prof.Dr.
  ESAT KORĞALI

  Üroloji Anabilim Dalı

  Dr.Öğr. Üyesi
  AYDEMİR ASDEMİR

  Üroloji Anabilim Dalı

  Dr.Öğr. Üyesi
  HÜSEYİN SAYGIN

  Üroloji Anabilim Dalı

  Araştırma Görevlisi
  ADEM KIR

  Üroloji Anabilim Dalı

  Araştırma Görevlisi
  ARSLAN FATİH VELİBEYOĞLU

  Üroloji Anabilim Dalı

  Araştırma Görevlisi
  MEHMET AKİF DOĞAN

  Üroloji Anabilim Dalı

  Asistan
  FURKAN FATİH ARISOY

  Üroloji Anabilim Dalı

  Asistan
  HÜSEYİN SOSA

  Üroloji Anabilim Dalı

  Asistan
  İBRAHİM KARACA

  Üroloji Anabilim Dalı

  Asistan
  KAAN EMRE YILMAZ

  Üroloji Anabilim Dalı

  Asistan
  MUSTAFA UYGUNLAR

  Üroloji Anabilim Dalı
 • Üroloji Anabilim Dalı

  • Cinsel fonksiyon bozukluğu olan hastalarda tanıya yönelik tüm tahliller ve girişimsel tetkikler (Papaverin testi v.b.) ile medikal tedavisi
  • Penil doppler ultrasonografi (Radyoloji kliniği ile beraber)
  • İntrakavernozal enjeksiyon tedavisi uygulamaları ve eğitimi: Sertleşme (iktidarsızlık) sorunu yaşayanlara geçici medikal (ilaçla) çözümdür.
  • Penil protez uygulamaları: Sertleşme (iktidarsızlık) sorunu yaşayanlara kalıcı cerrahi çözümdür.
  • Erken boşalma tetkik ve tedavileri
  • Nörolojik hastalığı olanların cinsel problemlerine yönelik tanı ve tedavileri
  • Epididimden kist eksizyonu: Testisin arkasında yer alan epididim kısmında gelişen anormal bir kistik yapının açık cerrahi yöntemi ile çıkarılmasıdır.
  • Hidroselektomi: testisleri saran ve içerisinde normalden fazla sıvı bulunan kılıfların çıkarılmasıdır.
  • Penektomi (radikal-parsiyel): penis kanserine bağlı penisin bir kısmının ya da tamamının çıkarıldığı açık cerrahi yöntemdir.
  • Penil protez implantasyonu: İktidarsız sorunu ile diğer yöntemler ile müdaleye cevapsız olgularda uygulanan penis içerisinde yerleştirilen yapay bir mekanizma ile suni ve istemli sertleşme sağlanmasını sağlayan açık cerrahi yöntemdir.
  • Penil kondilom koterizasyonu: Penellikle peniste olmak üzere genital bölgelerde yerleşen siğiller için uygulanan yakma yöntemidir.
  • Penil kurvatür düzeltilmesi: Penisteki eğriliğin düzeltilmesi ve sert halde iken düz halde kalmasına yönelik uygulanan açık cerrahi yöntemidir.
  • Sling: İdrar kaçırma tedavisinde uygulanabilen, hamak şeklinde idrar kanalının desteklendiği, açık cerrahi yöntemdir.
  • Testis protez implantasyonu: Daha önceki cerrahilere veya doğuştan testis yokluğuna bağlı olarak skorumun (testislerin içinde bulunduğu kese) içerisine yapay testis yerleştirilmesidir.
  • Varikoselektomi: Testisin toplar damarlarındaki genişlemeye bağlı, bu damarların bağlanmasına yönelik yapılan açık yöntemli cerrahi bir prosedürdür. Bu cerrahi seçili olgularda mikroskop kullanılarak da yapılabilmektedir.
  • Erkeğe bağlı kısırlıkların araştırılması ve medikal ve cerrahi tedavinin yapılması
  • Hormon replasman (yerine koyma) tedavileri
  • Mikroskopik varikoselektomi: Testisin toplar damarlarındaki genişlemeye bağlı, bu damarların mikroskop altında bağlanması ile yapılan açık yöntemli cerrahi bir prosedürdür.
  • Mikroskopik vazovazostomi, vazoepididimostomi: Sperm kanallarındaki tıkanıklığa bağlı, bu kanaldaki tıkanıklığın aşılmasını sağlayan açık cerrahi miroskop altında uygulanan bir yöntemdir.
  • TUR(ED): Sperm kanalının son kısmındaki tıkanıklığı açmaya yönelik idrar kanalından girilerek, kanalın açıldığı kapalı cerrahi yöntemdir.
  • Testis biyopsisi: Testisten laboratuvar analizi için perkütan (ciltten girilerek) ya da açık cerrahi yöntem ile bir doku örneği alınmasıdır.
  • Mikro TESE: Mikroskop aracılığı ile testisten biyopsi ile sperm elde edilmesidir.

  • Gebelik takipleri sırasında saptanan böbrek ve idrar yolları bozukluklarının takibi ve gerekirse erken dönemde cerrahi tedavi
  • Çocuklardaki doğumsal böbrek ve idrar yolları anormalliklerinin cerrahi tedavisi
  • Orşiopeksi (laparoskopik-açık): Açık veya kapalı (laparoskopik) yöntemle testisin normal yerine çekildiği operasyonlardır.
  • İdrar kaçırma tetkik ve tedavileri
  • Mesaneden böbreğe idrar kaçağı (vezikoüreteral reflü) tetkik tedavi ve takibi
  • Epispadias onarımı: Epispadias, üretra (idrar torbasından sonraki idrar kanalı) dış measının (ağzının) penis dorsaline (sırtına) açılmasıdır.
  • Hipospadias onarımı: Hipospadias, üretra (idrar torbasından sonraki idrar kanalı) dış measının (ağzının) penis ventraline (ön yüzüne) açılmasıdır.
  • STING operasyonu: Böbreklere doğru idrar kaçağı olan hastalarda; üreterin (böbrek çıkış kanalı) mesaneye girdiği yere, bir iğne yardımıyla, genişlemiş olan o bölgeyi daraltacak vücuda zararsız bir dolgu maddenin enjekte edildiği endoskopik (kapalı) bir cerrahi yöntemdir.
  • Üreteroneosistostomi: Üreterin (böbrek ile idrar kesesi arasında bağlantıyı sağlayan kanal) mesaneye (idrar torbası) girişinde bir yetmezlik veya darlık olması halinde bu bileşkenin onarıldığı açık cerrahi yöntemdir.
  • Sünnet

  • Perkütan taş cerrahisi-Perkütan nefrolitotomi (PNL): Böbrekteki taşların böğür bölgesinden yapılan 1 cmlik bir kesiden alınması amacıyla yapılan endoskopik (kapalı) bir operasyondur.
  • Retrograd intra renal cerrahi (RİRC): Böbrekteki taşların idrar yollarından geriye doğru özel ekipmanla gidilerek kırılması amacıyla yapılan endoskopik (kapalı) bir operasyondur.
  • Sistoskopi: Dış idrar kanalının (üretra) ve idrar torbasının (mesane) içinin teleskop benzeri optik aletler ile direkt olarak görüntülendiği endoskopik (kapalı) bir operasyondur.
  • Sistoskopi eşliğinde biyopsi: Dış idrar kanalının (üretra) ve idrar torbasının (mesane) içinin teleskop benzeri optik aletler ile direkt olarak görüntülenmesinin ardından eşzamanlı şüpheli sahalardan örnek alındığı endoskopik (kapalı) bir operasyondur.
  • Double J stent takılması: Böbreklerden mesaneye idrar geçişinden emin olmak için ürolojik cerrahi sırasında üretere (böbreğin çıkış kanalına) ince içi boş bir tüp yerleştirildiği endoskopik (kapalı) bir operasyondur.
  • Double J stent çekilmesi: Önceki ürolojik cerrahi sırasında üretere (böbreğin çıkış kanalına) ince içi boş bir tüp yerleştirilen stentin endoskopik (kapalı) olarak çıkarılmasıdır..
  • RGP: Sistoskopi (idrar torbasının görüntülenmesi) yapılırken böbreklere ince kateter konulması sonrasında içinden opak ilaç vererek böbrek içi kanalların, böbrek havuzunun ve iç idrar yollarının değerlendirilmesidir.
  • TUR(P): Endoskopik (kapalı) yöntemle prostatın idrar yapılan kanaldan girilerek çıkarılmasıdır. (Monopolar-Bipolar çeşitleri mevcuttur.)
  • TUR(M): Mesane kanserinin endoskopik (kapalı) yöntemle idrar yapılan kanaldan girilerek alınmasıdır.
  • TUR(ED): Sperm kanalının son kısmındaki tıkanıklığı açmaya yönelik idrar kanalından girilerek, kanalın açıldığı kapalı cerrahi yöntemdir.
  • Endoskopik üreter taşı tedavisi: İdrar kanalındaki taşlarda ESWL yönteminin uygulanamadığı veya etkili olmadığı durumlarda idrar yolundan ince çaplı aletlerle girerek taşların lazerle küçük parçalar haline getirilip dışarı alındığı endoskopik (kapalı) bir yöntemdir.
  • İnternal üretrotomi: Üretra (penis içerisindeki işeme kanalı) içinde idrar akımında tıkanıklığa neden olan dar kısım keskin bir bıçak ile kesildiği endoskopik (kapalı) bir yöntemdir.
  • Sistolitotomi (endoskopik): İdrar torbası içerisindeki taşın idrar yapılan kanaldan girilerek kırılıp çıkartıldığı endoskopik (kapalı) bir yöntemdir.
  • Transüretral prostatik stent yerleştirilmesi: Prostatın büyümesine bağlı içinden geçen idrar kanalına bası yaptığı seçilmiş hasta grubunda, kanalın açık kalmasını sağlamaya yönelik endoskopik (kapalı) yöntemle stent yerleştirilmesidir.
  • Üreterorenoskopi (URS): İdrar kanalına yerleştirilen ince kalibreli bir cihazla, teşhis yada tedavi amacıyla, önce mesaneye, oradan da böbrekten gelen kanala girilmesi işlemidir.
  • Nefrektomi (açık-laparoskopik): Fonksiyonu olmayan ya da az olan böbreğin açık veya laparoskopik (kapalı) yöntemle çıkarılmasıdır.
  • Nefrektomi (laparoskopik parsiyel): Böbrek kanserlerinde böbreğin bir kısmının alındığı laparoskopik (kapalı) cerrahi tedavisidir.
  • Tanısal laparoskopi: Genellikle inmemiş testis olgularında kullanılan organın batın içerisindeki konumunu tayin etmeye yardımcı kapalı cerrahi yöntemdir.
  • Prostatektomi (radikal-laparoskopik): Prostat kanserlerli olgularda açık veya kapalı (laparoskopik) cerrahi tedavi ile prostatın çıkarılmasıdır.
  • Pyeloplasti (açık-laparoskopik): Böbrek çıkışındaki darlığın açık veya laparoskopik (kapalı) yöntemle giderilmesidir.
  • Sakrokolpopeksi (laparoskopik): Pelvik (leğen kemiği) içindeki organların sarkması tedavisinde uygulanan, laparoskopik (kapalı) cerrahi yöntemdir.
  • Üreterolitotomi (açık-laparoskopik): Açık veya laparoskopik (kapalı) yöntemle üreterden (böbrek çıkış kanalı) taş çıkarma işlemidir.
  • Laparoskopik kist eksizyonu: Böbrek kisti tedavisinde uygulanan laparoskopik (kapalı) cerrahi yöntemdir.
  • Nefrolitotomi-Pyelolitotomi (açık-laparoskopik): Böbrekten açık veya kapalı (laparoskopik) yöntemle taş çıkarılmasıdır.

  • Üriner sistem (böbrek, idrar yolları ve mesane) ve erkek üreme sistemi (prostat) enfeksiyonlarının tedavisi yapılmaktadır.
  • Üriner sistem taş hastalığının nedeninin araştırılması ve koruyucu (önleyici) sağlık önlemlerinin alınması sağlanmaktadır.
  • Üriner sistem taş hastalıklarının tanısı yapılmakta ve medikal tedavisi uygulanmaktadır.
  • ESWL (taş kırma) ünitesinde, vücut dışından gönderilen şok dalgaları ile cerrahi tedaviye gerek kalmaksızın üriner sistem taşlarının tedavisi sağlanmaktadır.
  • TUR(P): Endoskopik (kapalı) yöntemle prostatın idrar yapılan kanaldan girilerek çıkarılmasıdır. (Monopolar-Bipolar çeşitleri mevcuttur.)
  • Böbrek kisti aspirasyonu (Perkütan): Ciltten girilerek böbrekteki kistlerin boşaltılmasıdır.
  • Divertikülektomi – Parsiyel sistektomi (açık/laparoskopik): Mesanenin bir kısmının açık veya kapalı (laparoskopik) çıkarılmasıdır.
  • Nefrektomi (açık/laparoskopik): Fonksiyonu olmayan ya da az olan böbreğin açık veya kapalı (laparoskopik) yöntemle çıkarılmasıdır.
  • Nefrektomi (donör): Nakil için böreğin açık veya kapalı (laparoskopik) yöntemle alınmasıdır.
  • Nefrolitotomi – Pyelolitotomi (açık/laparoskopik): Böbrekten açık veya kapalı (laparoskopik) yöntemle taş çıkarılmasıdır.
  • Nefrostomi: Böbrekten idrarın belirli bir süre için dışarı çıkarılmasını sağlayan bir tüptür.
  • Orşiektomi (basit): Tesitisin açık yöntemle çıkarılmasıdır.
  • Prostatektomi (açık): Prostatın açık yöntemle çıkarılmasıdır.
  • Pyeloplasti (açık/laparoskopik): Böbrek çıkışındaki darlığın açık veya laparoskopik (kapalı) yöntemle giderilmesidir.
  • Retroperitoneal fibrozis ve üreterolizis: Böbrek çıkış kanalının (üreter) serbestlenmesidir.
  • Sistolitotomi (açık): Açık yöntemle mesaneden taş çıkarmadır.
  • Sistostomi (suprapubik): Mesaneden idrarın belirli bir süre için dışarı çıkarılmasını sağlayan bir tüptür.
  • Skrotal abse drenajı: Skrotumdaki iltihap dolu kavitenin çıkarılmasıdır.
  • Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi: Prostat kanseri şüphesi olan olgularda makattan girilerek prostatın biyopsi iğnesi kullanılarak örneklenmesidir.
  • Üreterolitotomi (açık/laparoskopik): Açık veya laparoskopik (kapalı) yöntemle üreterden (böbrek çıkış kanalı) taş çıkarma işlemidir.
  • Üretra rüptürü onarımı: İdrarın dışarıya atılmasını sağlayan ve idrar torbasından sonraki kısmın, travmaya ikincil gelişen hasarının onarımıdır.
  • Üretroplasti: İdrar kanalının son kısmının tekrar kanalize edilerek idrar çıkışına uygun hale getirilmesidir.
  • Ürinomektomi: İdrar kanallarındaki idrarın karın boşluğuna boşalmasıyla karın zarı altında oluşan kistin çıkarılmasıdır.

  • Sling: İdrar kaçırma tedavisinde uygulanabilen, hamak şeklinde idrar kanalının desteklendiği, açık cerrahi yöntemdir.
  • TOT, TVT: İdrar kaçırma ameliyat çeşitleridir. Transobturator teyp ameliyatı ve tension free teyp işlemleri idrar kaçırma tedavisinde uygulanan işlemlerdir.
  • Vezikovajinal fistül onarımı: Mesaneden (idrar torbası) vajene (hazneye) olan normalde yer almaması gereken bir kanalın onarılması işlemidir.
  • Laparoskopik sakrokolpopeksi: Pelvik (leğen kemiği içindeki) organlarda sarkmaya ikincil gelişen; idrar yolları, barsak sistemi ve cinsel işlev ile ilgili yakınmalar ortaya çıkaran yapısal kusurun onarıldığı laparoskopik (kapalı) ameliyattır.
  • Ateşli silah yaralanması, travma, ameliyat, doğumsal, sistemik veya nörolojik hastalıklara bağlı ortaya çıkan işeme bozukluklarının tanısı, tedavisi ve takibi
  • İdrar kaçırması olanlarda nedenini araştırmaya yönelik tetkik ve nedene yönelik tedaviler
  • Mesane augmentasyonu: İdrar torbası hacminin genellikle barsak parçası kullanılarak genişletilmesi
  • Ürodinami: mesane (idrar kesesi) fonksiyonlarının incelenmesi işlemine denir. İdrar kesesi kapasitesi, basınçı ve genişleyebilirliği hakkında detaylı bilgi verir.

  • Prostat kanserinin medikal (ilaçla) tedavileridir.
  • İntravezikal BCG immünoterapisi: Mesane kanserinde sonda ile mesane içine aşı uygulamasıdır.
  • İntravezikal kemoterapötik ajan uygulaması: Mesane kanserinde sonda ile mesane içine kemoterapotik ilaç uygulamalarıdır.
  • Nefrektomi (açık-laparoskopik): Fonksiyonu olmayan ya da az olan böbreğin açık veya laparoskopik (kapalı) yöntemle çıkarılmasıdır.
  • Nefrektomi (bilateral parsiyel): Böbrek kanserlerinde her iki böbreğin bir kısmının alındığı açık cerrahi tedavidir.
  • Nefrektomi (unilateral parsiyel): Böbrek kanserlerinde tek taraflı böbreğin bir kısmının alındığı açık cerrahi tedavidir.
  • Nefrektomi (radikal): Böbrek kanserlerinde böbreğin tamamının alındığı açık cerrahi tedavidir.
  • Nefrektomi (laparoskopik parsiyel): Böbrek kanserlerinde böbreğin bir kısmının alındığı laparoskopik (kapalı) cerrahi tedavisidir.
  • Orşiektomi (radikal/inguinal): Testis kanserlerinde açık cerrahi yöntemle testisin alınmasıdır.
  • Tanısal laparoskopi: Genellikle inmemiş testis olgularında kullanılan organın batın içerisindeki konumunu tayin etmeye yardımcı kapalı cerrahi yöntemdir.
  • Prostatektomi (radikal-laparoskopik): Prostat kanserlerli olgularda açık veya kapalı (laparoskopik) cerrahi tedavi ile prostatın çıkarılmasıdır.
  • Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu: Testis tümörlü hastalarda karındaki lenf bezlerinin alınmasıdır.
  • Sistektomi + üriner diversiyon (açık-laparoskopik): Mesane kanserlerinde mesanenin açık veya laparoskopik (kapalı) olarak çıkarılmasından sonra yeni mesane oluşturulmasıdır.
  • Sürrenalektomi (açık-laparoskopik): Böbrek üstü bezinin açık veya kapalı (laparoskopik) cerrahi ile çıkarılmasıdır.
  • TUR(M): Mesane kanserinin endoskopik (kapalı) yöntemle idrar yapılan kanaldan girilerek alınmasıdır.
  • Artifisyel üriner sfinkter implantasyonu: İdrar kaçırması olan sınırlı bir grup olguda yapay mekanizma ile idrar kontrolünü sağlayan açık cerrahi yöntemidir.

 • Üroloji Anabilim Dalı

 • Üroloji Anabilim Dalı

 • Üroloji Anabilim Dalı

  Adres Tarifi : Hastanemiz şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Toplu taşımanın yanı sıra, özel araçlar ile gelen hastalarımız için de yeterli park alanımız bulunmaktadır.

 • Üroloji Anabilim Dalı

  Poliklinik hizmetlerimiz için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri ve Uygulama Hastanesi Randevu Sistemi kullanılarak randevu alınabilir. Sabah 24 öğleden sonra 16 olmak üzere günde 40 randevulu ve ortalama 60 randevusuz hastaya poliklinik hizmeti verilebilmektedir.
  Kliniğimizde ameliyat olacak hastaların randevuları poliklinik sekreterliği tarafından düzenlenmektedir. Aynı şekilde kurumumuz bünyesinde vermekte olduğumuz ürodinami ve ESWL işlemleri için poliklinik muayenemizi takiben gerekli görülürse poliklinik sekreterliğimizden randevu verilmektedir.