x
x

Hasta Hakları

Hasta Hakları

C

umhuriyet Üniversitesi Hastanesi;

       İnsan ve toplum sağlığını yükseltmek için, güncel teşhis ve tedavi yöntemleri ile hasta hakları ve güvenliğini korumayı sağlayarak, hasta ve çalışan memnuniyetini gözeterek, en iyi ve en doğru bilgiler eşliğinde etkili, güvenli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmak için var olan bir kuruluştur.

HASTA OLARAK HAKLARINIZ

 

• Tedavi için hekim seçme hakkınız vardır.

·Tedavi süresince gereken bakım hizmetlerini, saygı çerçevesinde ve ayırım gözetmeksizin alma hakkınız vardır.

·Tedavinizi yürüten tıbbi ekibin kimliğini bilme hakkınız vardır.

·Teşhis, tedavi ve bakımınız ile ilgili seçenekleri, tedavinizin içerdiği risk ve faydaları bilme hakkınız vardır.

·İyileşmeniz için gerekli tıbbi ve cerrahi müdahaleden önce izninizin alınması hakkınız vardır.

·Tedaviniz ile ilgili tüm aşamalar hakkında açık ve aydınlatıcı bilgiler alma hakkınız vardır.

·Hastane kayıtlarınızın ve size ait tüm bilgilerin gizli tutulmasını isteme hakkınız   vardır.

·Mahremiyetinize saygı koşullarında sağlık hizmeti alma hakkınız vardır.

· Taburculuk işlemleri ve sonrasında gerekli bakım hizmetleri ile ilgili eksiksiz bilgi alma hakkınız vardır.

·Hasta haklarının ihlali halinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanma hakkınız vardır.

 Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğünüz süre içerisinde hasta olarak bir takım haklarınız olduğu gibi sorumluluklara da sahipsiniz. Haklarınıza saygı     gösterilmediği veya ihlal edildiği durumlarda

 * Bir dilekçe ile hastanemizin Hasta Hakları Birimine,

 * Hastanemiz katlarında ve poliklinik koridorlarında bulunan şikayet, teşekkür, talep ve  öneri kutularına,

 * Hasta Hakları Birimine ait olan hastanehib@cumhuriyet.edu.tr. adresine

 * Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine  bağlı Alo  184 şikayet hattına

 * T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine ( CİMER) başvuru yapabilirsiniz. 

Tüm şikayet, teşekkür talep ve önerileriniz İl Sağlık Hasta Hakları Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınarak, çözüme kavuşturulacaktır.