x
x

Misyon - Vizyon

Misyon - Vizyon

M

İSYONUMUZ

Hastaların hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili gereksinimlerini belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında karşılanmasını sağlamak.
Ulusal ve kurumsal düzeyde benimsenen sağlık bakım standartlarına, etik ve mesleki kurallara uygun şekilde bakım vermek.
Hedeflenen sağlık düzeyine ulaşabilmesi için hastalara eğitim vermek ve danışmanlık yapmak.
Sağlık ve hemşirelik alanındaki gelişmeleri izlemek, sonuçlarından hemşirelik hizmetlerinde yararlanmak.
Hasta bakım ve tedavisinde rol alan diğer sağlık meslek üyeleri ile çağdaş ekip anlayışı doğrultusunda işbirliği yapmak.
Bakımda kaliteyi temel alarak hasta memnuniyet düzeyini yükseltmek.
Çalışan hemşirelerin kariyer hedefleri doğrultusunda sürekli eğitim ve gelişimlerini sağlayarak, performans ve iş doyumlarını yükseltmek.
Hemşirelik hizmetleri uygulamalarını ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmak.

VİZYONUMUZ

Biz Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Hemşireleri; Hasta haklarının savunucusu ve güvenli hasta bakımının güvencesi olarak, mesleki standartlar ve etik ilkeler doğrultusunda sürdürdüğümüz çağdaş hemşirelik bakım hizmetlerimizle kurumun öncelikle tercih edilmesinde belirleyici olacağız.