x
x

BÖLÜMLER

Anasayfa BÖLÜMLER Kardiyoloji Anabilim Dalı

 • Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Genel Tanıtım

  Kalp hiç kuşkusuz insan vücudunun en hayati organıdır.  Kardiyoloji anabilim dalı olarak kalbinizi korumak ve tedavi etmek için en son bilimsel gelişmelerin ışığında ve en son teknolojik yöntemleri kullanarak yeni hizmete girmiş olan kalp hastanemizde bütün gayretimizle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.  Her türlü olumlu değişime açık olmanın ve her an aktif bir gelişim içinde olmanın evrensel standartlarda hizmetin sürekliliği için gerekli olduğu fikrini benimsemiş durumdayız.
  Bir üniversite kuruluşu olmanın sorumluluğuyla,  ahlaki ilkeleri ve insan hayatını her zaman en ön planda tutarak ve hiçbir ticari kaygımız olmadan sizlerin de desteğinizle kalp hastalıkları konusundaki önder konumumuzu her zaman sürdürmek en büyük hedefimizdir.

   

  Kliniğimiz kalp hastalıkları merkezi bünyesinde poliklinik, kardiyoloji servisi (35 yataklı), koroner yoğun bakım ünitesi (14 yataklı)  ile  anjiyografi laboratuarı ve servisi(10 yataklı) ile şehrimize ve bölgemize hizmet vermektedir. kalp hastalıklarına erken  müdahalenin fazlasıyla önem arzettiği günümüzde haftanın tüm günleri 24 saat boyunca anjiyografi - katater laboratuarı acil hastalarımıza kapsamlı sağlık hizmeti vermektedir.

 • Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Genel Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

 • Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Prof.Dr.
  AHMET YILMAZ

  Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Prof.Dr.
  GÜLAÇAN TEKİN

  Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Prof.Dr.
  İBRAHİM GÜL

  Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Prof.Dr.
  OKAN ONUR TURGUT

  Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Dr.Öğr. Üyesi
  ANIL ŞAHİN

  Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Dr.Öğr. Üyesi
  YÜCEL KANAL

  Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Araştırma Görevlisi
  AHMET CANER CANPOLAT

  Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Araştırma Görevlisi
  AHMET OĞUZ CESUR

  Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Araştırma Görevlisi
  MUSTAFA BERAT DUMLU

  Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Araştırma Görevlisi
  ÜLKÜ NUR KOÇ

  Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Asistan
  ALİ GÜNTÜRKÜN

  Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Asistan
  FURKAN YÜZER

  Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Asistan
  HANİFE ELİF OKUDUCU

  Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Asistan
  MUHAMMED TAHA CANPOLAT

  Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Asistan
  MUHAMMET SELİM ŞAHİN

  Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Asistan
  MURAT TANRIVERDİ

  Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Asistan
  ÜMRAN AYAZ

  Kardiyoloji Anabilim Dalı
 • Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Anabilim Dalımızda her türlü kalp hastalığı ve kalp hastalığı risk faktörlerinin tanı ve tedavisi en etkin şekilde yapılmaktadır. Bu hastalıklar ve risk faktörleri:

  • Kalp yetmezliği
  • Kapak hastalıkları
  • Kalp krizi
  • Diğer koroner damar hastalıkları
  • Aort yırtılması ve diğer aort  damarı hastalıkları
  • Doğumsal kalp hastalıkları ( kalp delikleri vb.)
  • Periferik  damar (kol, bacak damarı) hastalıkları
  • Kalp ritm ve ileti problemleri (kalp hızı yavaşlaması, çarpıntı vb.)
  • Yüksek kolesterol  ve diğer lipidlerin tedavisi
  • Yüksek tansiyon tedavisi vb.

  Bu hastalıkların tanı ve tedavisinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar:

  Elektrokardiyografi (EKG): Kalp elektriksel uyarıyla çalışan bir organdır. EKG ile kalbin elektriksel durumu kaydedilir. EKG ile ritim problemleri,  kritik koroner damar tıkanmaları ve kalp krizi gibi durumlar teşhis edilebilir. Ancak bu durumlarda EKG nin tamamen normal olabileceği de unutulmamalıdır. Bu nedenle EKG bir ön inceleme testidir.  Kesin tanı  için  diğer  tanısal  yöntemlerin de uygulanması gerekir.

  Ritim Holter cihazı:  Bu cihaz hastanın dış vücut yüzeyine genelde 24 saat süreyle bağlanır.  Bu süre zarfında hastadan devamlı EKG kaydı alır. Bu yöntemle çarpıntı,  kalp duraklaması, bayılma vb. gibi  durumların  tanısı  konabilir.

  Tansiyon Holter: Ritim Holterle benzer prensiblerle çalışan bir cihazdır. Genelde 24 saat boyunca hastanın tansiyon değerlerini kaydeder. Tansiyon hastalarının tanınması,  ilaç tedavilerinin düzenlenmesi,  verilen tansiyon ilaçlarına karşı yanıtların gözlenmesi  ve  diğer  tansiyon  dalgalanmalarının (tansiyon  düşmesi vb.) gözlenmesi  için önemli  bir tanı  metodudur.

  Efor  testi: Hastaya  bir  koşu  bandı ya da bisiklet  üzerinde eksersiz yaptırılarak  kalp  hızının  ve  kasılmasının artırılması  hedeflenir.  Bu yöntemle koroner  damar  tıkanmalarının tanısı, hastanın  eksersiz  kapasitesinin değerlendirilmesi, bazı  kapak  hastalıklarında  klinik  durum  değerlendirmesi,  bazı  ritim  problemlerinin  tanısı konabilir.

  Tilt-masa testi:  Hasta dikey durumdaki bir sedyeye belli bir süre bağlanarak bazı ilaçlar eşliğinde kalp ritmi,   tansiyon değerleri ve hastanın genel durumundaki  değişimler  gözlenir. Bayılma  şikayeti  olan  hastaların  değerlendirildiği  testlerden  biridir.

  Miyokard  perfüzyon  sintigrafisi: Koroner  damar  tıkanıklıklarının  tanısında, canlı  kalp  dokusu ile  ölü  kalp  dokusu ayrımında  ya da  efor  testi ile  değerlendirmenin  mümkün  olmadığı  durumlarda uygulanan  bir  nükleer  kardiyoloji  yöntemidir. Hastaya  ekzersiz  yaptırılarak  ya da  bazı  ilaçlar  verilerek kalp  kası  kanlanmasının normal olup olmadığı  değerlendirilir.

  Ekokardiyografi: Kalbin  ultrasonografik  olarak  değerlendirilmesidir. Kalp  yetmezliğinin,  kapak  hastalıklarının,  kalp  kitle ve  tümörlerinin,  kalpte  oluşan  pıhtıcıkların,  doğumsal  kalp anormallikleri  gibi  durumların  tanısında önemli  bir yöntemdir. Ayrıca  bazı  durumlarda  yemek  borusundan  endoskopik olarak  yapılabilir (transözafagiyal  ekokardiyografi).  İşlem  esnasında  damardan  bazı  ilaçlar  verilerek  kalp  delikleri gibi hastalıklar  ayrıntılı olarak  incelenebilir (kontrast ekokardiyografi). Koroner  kalp  hastalıklarının  tanısında ise stres ekokardiyografi  kullanılabilir.

  Koroner  anjiyografi: Kalbi  besleyen  koroner  damarların durumunu  gösteren  en iyi yöntemdir. Kasık  veya  kol  atardamarına yerleştirilen  bir kılıf  içerisinden plastik borucuklarla kalbe  ulaşılarak  bazı   görüntüleme  ilaçları  enjekte edilir.  Koroner damarların  tıkanıklık  durumu,  kalp  kasının  kasılma  fonksiyonları  ve  bazı  kapak  hastalıkları değerlendirilir.

  Kateter yöntemi: Koroner  anjiyografi  ile  benzer  uygulama  prensiblerine  dayanır. Kapak  hastalıkları,  doğumsal  kalp  anomalileri , akciğer  basıncının  ölçülmesi  gibi durumlarda  kullanılır.

  Balon  anjiyoplasti ve  stent: Koroner  anjiyografi  sonrası  bazı tıkalı  koroner  damarların  açılması  için  uygulanan bir  yöntemdir. Koroner  anjiyografi ile  benzer bir  şekilde  kalbe  ulaşılarak,  tıkalı koroner  damara  çok ince bir tel  yerleştirilir.  Daha  sonra  bu  telin üzerinden  bir  balon  ilerletilerek  koroner  damardaki  daralmış bölgede  bu balon  şişirilir.  Çoğu  hastada  stent  adı  verilen  metalik  bir  kafes  borucuk   balonla  önceden  genişletilmiş  bölgeye  yerleştirilerek  işlem  sonlandırılır.
  Stent  takılan  hastaların,  stentin  tıkanmasının  önlenmesi  amacıyla,  doktorları  tarafından  reçete edilen  bazı ilaçları  taburcu  olduktan  sonra da  bir süre  kullanmaları zorunludur.  Bu  yöntem  her  damar  için uygun olmayabilir.  Bazı damarların  açılması  için  ameliyat (by-pass) gerekebilir.

  Elektrofizyolojik çalışma (EPS) ve ablasyon: Kalp ritm bozuklukları, kalp  duraksamaları ve  çarpıntıya neden olan kalpteki anormal bölgeler EPS ile büyük oranda  saptanır. Kalpte çarpıntıya neden olan anormal bölgeler ‘ablasyon’ adı verilen yöntemle enerji verilerek yok edilir. Bu işlemler kasık toplardamarına yerleştirilen  kılıflar içerisinden çeşitli elektrotlarla kalbe ulaşılarak gerçekleştirilir.

  Kalp  pili,  defibrilatörler (ICD), resenkronizasyon cihazları: Genelde  kalp hızında  yavaşlama  ve  hayatı  tehdit  eden  çarpıntıların sonlandırılması  için veya  bazı  ağır  kalp  yetmezliği  durumlarında   takılan  cihazlardır. Bu cihazlar,  steril  şartlarda  hastanın  sağ  veya  sol  köprücük kemiğinin alt  kısmında  açılan  bir cebe yerleştirilir. Bu  cihazlardan  çıkan  teller  toplardamarlar  içerisinden  kalbe ulaşır,  kalbi  uyarır  veya  uygunsuz  uyarıları  baskılar.  Böylece  ideal  kalp  ritmi  sağlanır, kalp  yetmezliği  tedavi edilir.

  Mitral  balon  valvuloplasti: Kritik  mitral  darlığı  hastalarında  hastayı  klinik  olarak  rahatlatmak  amacıyla  uygulanır. Eğer  kapakta  çok  fazla  kireçlenme,  siddetli  kaçak  veya  kalp  kulakçıkları  içerisinde pıhtı  varsa  işlem  uygulanmaz. İşlem kasık  atardamarı  ve  toplardamarına   kılıflar  yerleştirilerek  bu kılıfların  içerisinden   çeşitli  açma  cihazları  ve  balonla  mitral  kapağa  ulaşılarak  gerçekleştirilir. Bazı hastalarda işlem yıllar sonra tekrarlanabilir. Ancak bu işlem tüm mitral darlıklı hastalarda uygun değildir. Bu hastalarda mitral kapak  cerrahi  yöntemlerle  değiştirilebilir.

  Yukarıda sayılan tanı ve tedavi cihazları periyodik olarak güncellenmekte ve dünyanın en gelişmiş kalp merkezlerindeki kalite, doğruluk ve hassasiyet ölçütleriyle çalışmaktadır. Merkezimiz kaliteli akademik kadrosu, her an kendini yenileyen teknolojik ve bilimsel donanımı ve insan hayatına maksimum değeri veren üstün hizmet anlayışı ile kalp hastalıkları konusundaki lider konumunu her zaman devam ettirmekte kararlıdır. Bölümümüzde taburcu olan koroner arter hastalarımıza taburculuk sonrası yaşam tarzı değişikliğiyle ilgili grup eğitimleri eğitim hemşiresi tarafından verilmektedir.

 • Kardiyoloji Anabilim Dalı

 • Kardiyoloji Anabilim Dalı

 • Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Adres Tarifi : Hastanemiz şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Toplu taşımanın yanı sıra, özel araçlar ile gelen hastalarımız için de yeterli park alanımız bulunmaktadır.

 • Kardiyoloji Anabilim Dalı