x
x

BÖLÜMLER

Anasayfa BÖLÜMLER Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı

  Genel Tanıtım

  GENEL TANITIM;

   

  Mikrobiyoloji laboratuvarımız; Hasta kabul/raporlama, Mikroskopi/Ekim, Kültür Antibiogram,

  ARB Mikroskopi/Tbc Kültür, Seroloji, ELISA, Moleküler, Kalite, Besiyeri hazırlama, Depo ve Sterilizasyon olmak üzere 11 ayrı alanda yapılandırılmıştır. Laboratuvarımızda; gününümüz teknolojisine uygun cihazlar, çok çeşitli test yöntemleri kullanılarak, tecrübeli ekibi ile (Uzman, Araştırma görevlisi, Tekniker/Biyolog, Sekreter, Yardımcı personel) 7/24 kesintisiz hizmet verilmektedir.

   

  Standartlara uygun tanı kitleri ile test çalışılması yapılmakta olup tüm testler için periyodik aralıklarla internal kontrol çalışmaları ve aynı zamanda Ulusal ve Uluslararası bağlı olunan dış kalite merkezlerinden gönderilen dış kalite kontrol çalışmaları yapılmaktadır.

 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı

  Genel Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

  Mikrobiyoloji laboratuvarımız; Hasta kabul/raporlama, Mikroskopi/Ekim, Kültür Antibiogram,

  ARB Mikroskopi/Tbc Kültür, Seroloji, ELISA, Moleküler, Kalite, Besiyeri hazırlama, Depo ve Sterilizasyon olmak üzere 11 ayrı alanda yapılandırılmıştır. Laboratuvarımızda; gününümüz teknolojisine uygun cihazlar, çok çeşitli test yöntemleri kullanılarak, tecrübeli ekibi ile (Uzman, Araştırma görevlisi, Tekniker/Biyolog, Sekreter, Yardımcı personel) 7/24 kesintisiz hizmet verilmektedir.

  Standartlara uygun tanı kitleri ile test çalışılması yapılmakta olup tüm testler için periyodik aralıklarla internal kontrol çalışmaları ve aynı zamanda Ulusal ve Uluslararası bağlı olunan dış kalite merkezlerinden gönderilen dış kalite kontrol çalışmaları yapılmaktadır.

 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı

  Prof.Dr.
  ZEYNEP SÜMER

  Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

  Dr.Öğr. Üyesi
  MÜRŞİT HASBEK

  Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

  Araştırma Görevlisi
  HATİCE KÖLÜK ÖZEROL

  Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

  Araştırma Görevlisi
  HATİCE ŞEYMA BAYKUŞ

  Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

  Asistan
  DAMLA BAĞDU ÇİMEN

  Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı

  BAKTERİYOLOJİ TEST/LERİ

   

  MİKROSKOPİ

  Boyasız direkt mikroskobik inceleme (Lökosit, Eritrosit vb)

  Boyalı mikroskobik inceleme (Gram vb)

  Boyalı mikroskobik inceleme (M.mavisi, Giemsa, Wright vb)

  Mikobakteri aranması (ARB) direkt mikroskobik inceleme

  Karanlık alan mikroskobik inceleme

  AEROB KÜLTÜR

  Aspirat kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  Balgam kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  Boğaz kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  Beyin omurilik sıvısı (BOS) kült.+Bakteri tanım. ve duy. testi

  Burun kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  Doku biyopsi kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  Eklem sıvısı kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  Gaita kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  İdrar kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  Kan kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  Kateter kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  Konjunktiva kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  Kulak kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  Nazofarenks kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  Periton sıvı kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  Plevral sıvı kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  Safra sıvısı kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  Solunum sekresyonlarının kült.+Bakteri tanım. ve duyar. testi

  Vagen cerviks kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyar. testi

  Yara kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  Diğer kültürler+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  ANAEROB KÜLTÜR

  Anaerob kültür+Bakteri tanımlanması

  Anaerob kan kültürü+Bakteri tanımlanması

   

  SPESİFİK KÜLTÜR

  Actinomyces kültürü+Bakteri tanımlanması

  Boğmaca kültürü+Bakteri tanımlanması

  Campylobacter kültürü+Bakteri tanımlanması

  Clostridium difficile kültürü+Bakteri tanımlanması

  Difteri kültürü+Bakteri tanımlanması

  E.coli O157 H7 kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyar. testi

  Gardnerella vaginalis kültürü+Bakteri tanımlanması

  Gonokok kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

  Haemophilus kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

   

  TBC KÜLTÜR

  Mikobakteri kültürü+Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi

   

  DERİ TESTİ

  PPD (Tüberkülin) testi uygulaması ve değerlendirmesi

  ANA (Anti nükleer antikor)

  Anti ds DNA (Double Stranded DNA antikoru)

  Anti MPO (Myeloperoksidaz antikor/p-ANCA)

  Anti PR3 (Proteaz 3 antikor/c-ANCA)

  Anti GBM (Glomerüler bazal membran antikoru)

  Anti Tissue-Transglutaminase  tTA

  Anti Tissue-Transglutaminase  tTG

  Anti Gliadin  IgA

  Anti Gliadin  IgG

  AMA-M2 (Mitokondriyal antikor)

  Anti Kardiolipin   IgG

  Anti Kardiolipin   IgM

  HDV Ag (Hepatit D virüs antijeni)

  Anti HDV Total (Hepatit D virüs antikoru)

  Anti HEV Total (Hepatit E virüs antikoru)

  EBV (Epstein-Barr virüs) EBNA IgG

  EBV (Epstein-Barr virüs) VCA IgG

  EBV (Epstein-Barr virüs) VCA IgM

  Mumps (Kabakulak) IgG

  Mumps (Kabakulak) IgM

  Measles (Kızamık) IgG

  Measles (Kızamık) IgM

  Parvovirüs B 19 IgG

  Parvovirüs B 19 IgM

  VZV (Varicella zoster/suçiçeği) IgG

  VZV (Varicella zoster/suçiçeği) IgM

  Rubella IgG avidite

  HSV 1-2 (Herpes simpleks virüs) IgG

  HSV 1-2 (Herpes simpleks virüs) IgM

  Aspergillus (Galaktomannan) antijen   

  M.pneumoniae IgG

  M.pneumoniae IgM

  Chlamydia pneumoniae  IgG

  Chlamydia pneumoniae  IgM

  Chlamydia trachomatis    IgG

  Chlamydia trachomatis    IgM

  Legionella pneumophila   IgG

  Legionella pneumophila   IgM

  Helicobacter pylori  IgA

  Helicobacter pylori  IgG

  ASMA(Anti smooth muscle antibody/Düz kas antikoru)

  Mantar aranması (KOH ile)

  Mantar kültürü

  Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi

   

  BK DNA (Polyoma virüs DNA)                                   

  CMV DNA (Cytomegalovirüs DNA)    

  CRE paneli (Karbapenem direnci)

  EBV DNA (Epstein-Barr virüs DNA)

  Enterik bakteri paneli

  Enterik parazit paneli

  HBV DNA (Hepatit B virüs DNA)

  HCV RNA (Hepatit C virüs RNA)

  HCV (Hepatit C virüs) genotiplendirme

  HIV RNA (Human immunodeficiency virüs RNA)

  HPV DNA (Human papilloma virüs(DNA)+genotiplendirme

  HSV DNA (Herpes simpleks virüs 1-2 DNA)

  Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) Virüsü

  Coxiella burnetii DNA (Q fever)

  Menenjit bakteri paneli

  Menenjit virüs paneli

  Parvovirüs B 19 DNA

  Solunum paneli (viral+bakteriyal)

  TBC DNA (Tipik/Atipik Mycobacterium species DNA)

  Covid-19 (SARS-CoV-2)

  Direkt parazit incelenmesi (manuel)

  Leishmania (kan/yara yayması)

  Plasmodium aranması (kalın damla-periferik yayma)

  Cryptosporidium antijeni

  Entamoeba histolytica adezin antijeni

  Giardia antijeni

  Echinococcus (kist hidatik) hemaglütinasyon

  Entamoeba histolytica hemaglütinasyon

   

  Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)

  Brucella tüp aglütinasyonu (Wright agl.)

  Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)

  Soğuk aglütinasyon testi

  VDRL-RPR

  TPHA (Treponema pallidum hemaglütinasyon)

  BOS lateks aglütinasyon testi

  Clostridium difficile toxin A ve B

  Rotavirüs antijeni

  Enterik adenovirüs antijeni

   HCV Doğrulama

   HIV Doğrulama

  ANA profili

  Liver profili

  Anti HAV IgG (Hepatit A virüs G antikoru)

  Anti HAV IgM (Hepatit A virüs M antikoru)

  HBs Ag (Hepatit B virüs yüzey antijeni)

  Anti HBs (Hepatit B virüs yüzey antikoru)

  Anti HBc IgG (Hepatit B virüs çekirdek G antikoru)

  Anti HBc IgM (Hepatit B virüs çekirdek M antikoru)

  HBe Ag (Hepatit B virüs e antijeni)

  Anti HBe (Hepatit B virüs e antikoru)

  Anti HCV (Hepatit C virüs antikoru)

  Anti HIV (Human immunodeficiency virüs antikoru)

  SARS-CoV-2 Total antikor

  Anti Toxo (Toxoplazma) IgG

  Anti Toxo (Toxoplazma) IgM

  Toxo IgG avidite 

  Anti Rubella (Kızamıkçık) IgG

  Anti Rubella (Kızamıkçık) IgM

  Anti CMV (Cytomegalovirüs) IgG

  Anti CMV (Cytomegalovirüs) IgM

  CMV IgG avidite

  T.pallidum (Syphilis)

  Anti CCP (Cyclic citrullinated peptide antikoru)

  PCT (Procalciton)

 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı

  Adres Tarifi : Hastanemiz şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Toplu taşımanın yanı sıra, özel araçlar ile gelen hastalarımız için de yeterli park alanımız bulunmaktadır.

 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı