x
x

BÖLÜMLER

Anasayfa BÖLÜMLER Biyokimya Laboratuvarı

 • Biyokimya Laboratuvarı

  Genel Tanıtım

  Laboratuvarımız, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde muayene ve tedavi olan hastalara 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Laboratuvarlarımızda rutin biyokimya, hormon, hemogram, koagulasyon, bazı metabolizma testleri ve idrar-dışkı analizleri yapılmaktadır. Yapılan analizler çeşitli dış kalite kontrol programları ile her ay düzenli olarak kontrol edilmektedir.  Laboratuvarlarımızda 3 öğretim üyesi, 5 biyolog, 2 kimyager, 18 sağlık teknikeri, 5 sekreter ve 2 yardımcı personel görev yapmaktadır

 • Biyokimya Laboratuvarı

  Genel Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

 • Biyokimya Laboratuvarı

  Doç.Dr.
  HALEF OKAN DOĞAN

  Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 • Biyokimya Laboratuvarı

  • Hemogram
  • PT
  • APTT
  • Fibrinojen
  • INR
  • D Dimer
  • Sedimantasyon
  • Kanama zamanı
  • Periferik Yayma
  • Retikülosit
  • Osmotik Frajilite
  • Antitrombin III
  • Koagülasyon Faktör İnhibitör Testi
  • Von Willerbrand Faktör
  • Kollagen ile Trombosit Agregasyonu
  • Ristosetin ile Trombosit Agregasyonu
  • Demir Boyası ( Hemosiderin )
  • Faktör II
  • Faktör XI
  • Faktör XIII
  • Faktör V
  • Faktör VII
  • Faktör VIII
  • Faktör IX
  • Faktör X
  • Hemoglobin Elektroforezi
  • Protein C
  • Protein S

  • 1-25 Dihidroksi Vitamin D
  • 1-4 Delta Androstenedion( 0-30-60-90-120. Dk )
  • 11-Deoksikortizol ( 0-30-60-90-120. Dk )
  • 17 OH Progesteron ( 0-30-60-90-120. Dk )
  • 5-Hidroksi İndol Asetik Asit (İHAA)
  • Açil Karnitin Profili
  • Adacık Hücre Antikoru (İCA)
  • Adenozin Deaminaz (ADA)
  • Aldosteron
  • Alfa-1 Antitripsin
  • Antidiüretik Hormon (ADH)
  • Anti-Gad (Glutamik Asit Dek. Ant. )
  • Anti-Mitokondrial Antikor
  • Anti Asetilkolin Reseptör Antikoru
  • Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgA
  • Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgG
  • Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgM
  • Bakır (İdrar)
  • Bakır (Kan)
  • Bos'da Oligonal B. Arş.
  • Büyüme Hormonu ( 0-30-60-90-120. Dk )
  • Civa
  • Çinko
  • Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri
  • Deoksipiridinolin (DPD)
  • Desmoglein 1 (DSG 1)
  • Desmoglein 3 (DSG 3)
  • Dopamin (Kan/İdrar)
  • Epinefrin (Kanda)
  • Eritropoetin
  • Everolimus
  • Fenilanin Yükleme Testi
  • Gastrin
  • Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz
  • Glukagon
  • Haptoglobulin
  • Homosistein(Serum/İdrar)
  • IGF-1 ( Somatomedin-C )
  • IgD
  • IgG Alt Sınıfları ( 1/2/3/4 )
  • IgG İndeksi
  • İkili Tarama Testi
  • İlaç Düzeyi (Levetiracetam)
  • İlaç Düzeyi (Oxcarbazepin)
  • İlaç Düzeyi (Digoksin)
  • İlaç Düzeyi( Parasetamol)
  • İmmünfiksasyon Elektroforezi ( Kan / İdrar )
  • İnsülin Like Growth Faktör Bağ. Protein-3
  • İyot
  • Kalsitonin
  • Kanda Asetil Kolinesteraz
  • Kappa Hafif Zincir (Kan)
  • Kollajen Tip 1 N Terminal
  • Kurşun
  • Lambda Hafif Zincir (Kan)
  • Lipoprotein-A
  • Lupus Antikoagulan Taraması
  • Metanefrin
  • Metil Malonik Asit
  • Methotrexate
  • Norepinefrin (Kanda)
  • Normetanefrin
  • Organik Asit Taraması
  • Pseudokolinesteraz
  • Renin
  • Serbest Kortizol ( İdrar )
  • Seruloplazmin
  • Serum ACE Düzeyi
  • Siklosporin A
  • Sirolimus
  • Sitrat
  • Sistin
  • Oksalat
  • Osteokalsin
  • Pirüvat Kinaz
  • Porfirin( Kantitatif)
  • Porfobilinojen(İdrarda Kantitatif)
  • Prokollajen III ( N Terminal Propeptit)
  • Protein Elektroforezi
  • Serbest Testosteron
  • Takrolimus
  • Tiroksin Bağlayan Globulin (TBG)
  • TSH Reseptör Blk. Ed. Ant.
  • Üçlü Tarama Testi
  • Vitamin E
  • VMA (24 Saatlik İdrar)

  • FT3
  • FT4
  • TSH
  • Prolaktin
  • Progesteron
  • Total PSA
  • ßHCG
  • Total Testosteron
  • Parathormon (PTH)
  • Adrenokortikotropik Hormon (ACTH)
  • DHEA-SO4
  • Ferritin
  • Folik Asit
  • Vitamin B12
  • ANTİ-Tg
  • ANTİ-TPO
  • Free PSA
  • CEA
  • CA-19-9
  • CA-15-3
  • AMH
  • Tiroglobulin
  • CA-125
  • FSH
  • LH
  • Estradiol
  • AFP
  • İnsülin
  • Kortizol
  • Vitamin D
  • C PEPTİD
  • SHBG

  TİT

  Kimyasal analiz:
  Askorbik asit, Glukoz, Keton, Bilirubin, Ürobilinojen, pH, Dansite, Protein, Nitrit, Lökosit, Eritrosit
  Mikroskobik analiz:
  Eritrosit, Lökosit, Epitel hücresi, Slendirler, Kristaller ve diğer şekilli elemanlar

  GAİTA TESTLERİ

   

  Gizli Kan

   

  Spot İdrarda Çalışılan Tetkikler

  • Klor
  • Sodyum
  • Potasyum
  • Kalsiyum
  • Magnezyum
  • Mikrototalprotein
  • Mikroalbumin
  • BUN
  • Kreatin
  • Ürik Asit
  • Amilaz
  • Fosfor

   

  24 Saatlik İdrarda Çalışılan Tetkikler

  • Klor
  • Sodyum
  • Potasyum
  • Kalsiyum
  • Magnezyum
  • BUN
  • Kreatin
  • Ürik Asit
  • Mikrototalprotein
  • Mikroalbumin

  • Pirüvat
  • İdrarda Redüktan Madde
  • Biotinidaz Aktivitesi

  • AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
  • Trigliserit
  • Kolesterol
  • HDL kolesterol 
  • LDL kolesterol
  • VLDL
  • BUN
  • Kreatinin
  • Ürk asit
  • T.Protein
  • Albumin
  • Amilaz
  • Lipaz
  • ALP
  • ALT
  • AST
  • LDH
  • CK
  • CK-MB
  • GGT
  • T. Bilirubin
  • D. Bilirubin
  • Klor
  • Sodyum
  • Potasyum
  • Fosfor
  • Kalsiyum
  • Magnezyum
  • Demir 
  • Demir bağlama
  • Bikarbonat
  • Beta-2 mikroglobulin
  • Sistatin C
  • HbA1C
  • Troponin T
  • Lityum
  • Karbamezapin
  • Fenitoin
  • Fenobarbital
  • Prealbumin
  • Etanol
  • Amonyak
  • Osmolarite

 • Biyokimya Laboratuvarı

 • Biyokimya Laboratuvarı

 • Biyokimya Laboratuvarı

  Adres Tarifi : Hastanemiz şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Toplu taşımanın yanı sıra, özel araçlar ile gelen hastalarımız için de yeterli park alanımız bulunmaktadır.

 • Biyokimya Laboratuvarı