x
x

BÖLÜMLER

Anasayfa BÖLÜMLER Biyokimya Laboratuvarı

 • Biyokimya Laboratuvarı

  Genel Tanıtım

  Laboratuvarımız,  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri  Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde muayene ve tedavi olan hastalara 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Laboratuvarlarımızda rutin biyokimya, kardiyak, hormon, hemogram, koagulasyon, testleri, idrar-gaita analizleri ve hizmet alım testleri çalışılmaktadır. Yapılan analizler çeşitli dış kalite kontrol programları ile her ay düzenli olarak kontrol edilmektedir. Bütün bu hizmetler, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, laboratuvar sorumlu teknikeri, laboratuvar kalite sorumlu teknikeri, laboratuvar depo sorumlu teknikeri ile biyolog,  laboratuvar teknikerleri ve laboratuvar sekreterliği tarafından gerçekleştirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

 • Biyokimya Laboratuvarı

  Genel Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

 • Biyokimya Laboratuvarı

  Doç.Dr.
  HALEF OKAN DOĞAN

  Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

  Dr.Öğr. Üyesi
  SERKAN BOLAT

  Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

  Araştırma Görevlisi
  MELTEM KURT YENİHAN

  Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

  Araştırma Görevlisi
  SENA ŞENOL

  Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

  Asistan
  HASAN BAYKUŞ

  Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

  Asistan
  MERVE GÜLŞAH LAFÇI

  Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 • Biyokimya Laboratuvarı

  • Gaita Gizli Kan
  • Gaita PH
  • Gaita redüktan madde

  • Hemogram
  • Sedimantasyon
  • Kanama zamanı
  • Periferik Yayma
  • Retikülosit
  • Demir Boyası ( Hemosiderin )

   

  • PT
  • APTT
  • Fibrinojen
  • INR
  • D Dimer
  • Protein C
  • Protein S
  • Antitrombin III
  • Koagülasyon Faktör İnhibitör Testi
  • Von Willerbrand Faktör
  • Kollagen ile Trombosit Agregasyonu
  • Ristosetin ile Trombosit Agregasyonu
  • Adp ile Trombosit Agregasyonu
  • Epinefrin ile Trombosit Agregasyonu
  • Faktör II
  • Faktör V
  • Faktör VII
  • Faktör VIII
  • Faktör IX
  • Faktör X
  • Faktör XI
  • Faktör XIII

  • 1-4 Delta Androstenedion ( 0-30-60-90-120. Dk )
  • 11-Deoksikortizol ( 0-30-60-90-120. Dk )
  • 17 OH Progesteron ( 0-30-60-90-120. Dk )
  • 5-Hidroksi İndol Asetik Asit (İHAA)
  • Adacık Hücre Antikoru (İCA)
  • Adenozin Deaminaz (ADA)
  • Aldosteron
  • Alfa-1 Antitripsin
  • Antidiüretik Hormon (ADH)
  • Anti-Gad (Glutamik Asit Dek. Ant. )
  • Anti-Mitokondrial Antikor
  • Anti Asetilkolin Reseptör Antikoru
  • Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgA
  • Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgG
  • Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgM
  • Bakır (İdrar)
  • Bakır (Kan)
  • Büyüme Hormonu ( 0-30-60-90-120. Dk )
  • Civa
  • Çinko
  • Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri
  • Deoksipiridinolin (DPD)
  • Desmoglein 1 (DSG 1)
  • Desmoglein 3 (DSG 3)
  • Eritropoetin
  • Everolimus
  • Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz
  • Glukagon
  • Haptoglobulin
  • IgD
  • IgG Alt Sınıfları ( 1/2/3/4 )
  • IgG İndeksi
  • İlaç Düzeyi (Levetiracetam)
  • İlaç Düzeyi (Oxcarbazepin)
  • İmmünfiksasyon Elektroforezi ( Kan)
  • IGF-1 ( Somatomedin-C )
  • İnsülin Like Growth Faktör Bağ. Protein-3
  • İyot (idrar)
  • Kalsitonin
  • Kanda Asetil Kolinesteraz
  • Kappa Hafif Zincir (Kan)
  • Lambda Hafif Zincir (Kan)
  • Kurşun
  • Lipoprotein-A
  • Metanefrin (kan/ idrar)
  • Normetanefrin (kan/ idrar)
  • VMA (24 Saatlik İdrar)
  • Epinefrin (kanda)
  • Norepinefrin (kanda)
  • Dopamin (Kan/İdrar)
  • Pseudokolinesteraz
  • Renin
  • Serbest Kortizol ( İdrar )
  • Seruloplazmin
  • Serum ACE Düzeyi
  • Sirolimus
  • Sitrat (idrar)
  • Sistin (idrar)
  • Oksalat (idrar)
  • Osteokalsin
  • Pirüvat Kinaz
  • Protein Elektroforezi
  • Serbest Testosteron
  • Tiroksin Bağlayan Globulin (TBG)
  • Vitamin E

  • FT3
  • FT4
  • TSH
  • Tiroglobulin
  • ßHCG
  • Total Testosteron
  • Parathormon (PTH)
  • Adrenokortikotropik Hormon (ACTH)
  • Ferritin
  • Folik Asit
  • Vitamin B12
  • ANTİ-Tg
  • ANTİ-TPO
  • Free PSA
  • Total PSA
  • AFP
  • CEA
  • CA-19-9
  • CA-15-3
  • CA-125
  • AMH
  • Prolaktin
  • Progesteron
  • FSH
  • LH
  • Estradiol
  • İnsülin
  • Kortizol
  • Serbest Kortizol (idrar spot/24 saat)
  • Tükürük Kortizol
  • Vitamin D
  • C PEPTİD
  • SHBG
  • DHEA-SO4

  TİT

  Kimyasal analiz:
  Askorbik asit, Glukoz, Keton, Bilirubin, Ürobilinojen, pH, Dansite, Protein, Nitrit, Lökosit, Eritrosit
  Mikroskobik analiz:
  Eritrosit, Lökosit, Epitel hücresi, Slendirler, Kristaller ve diğer şekilli elemanlar

   

  Spot İdrarda Çalışılan Tetkikler

  • Klor
  • Sodyum
  • Potasyum
  • Kalsiyum
  • Magnezyum
  • Mikrototalprotein
  • Mikroalbumin
  • Bun
  • Kreatin
  • Ürik Asit
  • Amilaz
  • Fosfor
  • Redüktan Madde

   

  24 Saatlik İdrarda Çalışılan Tetkikler

  • Klor
  • Sodyum
  • Potasyum
  • Kalsiyum
  • Magnezyum
  • Bun
  • Kreatin
  • Ürik Asit
  • Mikrototalprotein
  • Mikroalbumin

   

   

   

   

   

  • Kütle CK-MB
  • Troponin T
  • NT-Pro BNP

  • AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
  • TKŞ (Tokluk Kan Şekeri)
  • Trigliserit
  • Kolesterol
  • HDL kolesterol 
  • LDL kolesterol
  • Bun
  • Kreatinin
  • Ürk asit
  • T.Protein
  • Albumin
  • Amilaz
  • Lipaz
  • ALP
  • ALT
  • AST
  • LDH
  • CK
  • GGT
  • T. Bilirubin
  • D. Bilirubin
  • Klor
  • Sodyum
  • Potasyum
  • Fosfor
  • Kalsiyum
  • Magnezyum
  • Demir 
  • Demir bağlama
  • Bikarbonat
  • Beta-2 mikroglobulin
  • HbA1C
  • Lityum
  • Karbamezapin
  • Fenitoin
  • Fenobarbital
  • Valporik Asit
  • Takrolimus
  • Siklosporin
  • Etanol
  • Amonyak
  • Osmolarite
  • CRP
  • ASO
  • RF
  • ıgA (total)
  • ıgM
  • ıgG (total)
  • ıgE (total)
  • C3 (kompleman)
  • C4 (kompleman)
  • IL-6
  • Prealbumin

 • Biyokimya Laboratuvarı

 • Biyokimya Laboratuvarı

 • Biyokimya Laboratuvarı

  Adres Tarifi : Hastanemiz şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Toplu taşımanın yanı sıra, özel araçlar ile gelen hastalarımız için de yeterli park alanımız bulunmaktadır.

 • Biyokimya Laboratuvarı