x
x

Ziyaret Saatleri

Ziyaret Saatleri

S

ağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim kurulunun önerileri dogrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalıgın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Yurt genelinde de alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik; 
 
1- Hastanede yapılan hasta ziyaretlerinin Mart - Nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde 
yapılmaması. 
 
2- Mesai saatleri dışında ( Hastanemizde akşam  19.00 - 20.00 saatleri arasında ) sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi. 
 
3- Yoğun bakımda ve Palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanması. 
 
4- Hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanması. Yukarıdaki önerilerin ilinizde bulunan tüm sağlık kuruluşlarınca uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda 
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim