x
x

BÖLÜMLER

Anasayfa BÖLÜMLER Gastroenteroloji

 • Gastroenteroloji

  Genel Tanıtım

  Bölümümüzde modern tıbbın kapsamındaki bütün tanısal ve tedavi edici gastroenterolojik işlemler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastoroenteroloji Bilim Dalı’nın öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere uzman personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Gastroenteroloji Bölümü’müz Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi 1. katında hizmet vermektedir.

  Gastroenteroloji Bölümü’müzün ekipmanı arasında üst gastrointestinal endoskopi için  video sistemlere ait toplam 5 adet ön görüşlü endoskop (gastroskop), alt gastrointestinal endoskopi için video sistemlere ait toplam 6 adet kolonoskop (tüm kolonun görüntülenmesi için) ve  ERCP (endoskopik retrograd kolanjiyopankreotikogafi) için toplam 2 adet yan görüşlü endoskop (duodenoskop) endoskopik ultrasonografi işleminin gerçekleştirilebilmesi için radial ve lineer olmak üzere birer adet eko-endoskop ve son olarak gastrointestinal sistem motilitesinin değerlendirilebilmesi için alt gastrointestinal sistem için anorektal manometre, üst gastrointestinal sistem yemek borusu için HRM (High resolution manometry) yapılmaktadır.

 • Gastroenteroloji

  Genel Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

 • Gastroenteroloji

  Prof.Dr.
  HİLMİ ATASEVEN

  İç Hastalıkları Anabilim Dalı

  Prof.Dr.
  NACİYE ÖZLEM SAYGILI YÖNEM

  İç Hastalıkları Anabilim Dalı

  Dr.Öğr. Üyesi
  ENGİN ALTINKAYA

  İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Gastroenteroloji

  Anal kanal kaslarının fonksiyonlarının ve basınçlarının sayısal değerleri ve bulguları için, duyu ve basınç ölçümleriyle irdelenmesi önem taşımaktadır. Anorektal manometrede, anal kanalın basıncı makatın içine yerleştirilen ve ucunda da ufak balon olan ince bir kataterle bilgisayar yardımıyla ölçülür. Başka bir deyişle, bağırsağın iyi çalışması, kişinin rahat tuvalete çıkması ve dışkısını rahatlıkla tutabilmesi için makat kaslarında ve/veya sinirlerinde herhangi bir bozukluk veya hasar olmaması gerekmektedir. Anorektal manometre testi ile anal kanalda bulunan kasların ve sinirlerin çalışıp çalışmadığını, işlevlerinin doğru yapılıp yapılmadığını ve gücünün yeterli olup olmadığı ölçülmektedir.

  Anorektal monemetre öncesi bilinmesi gerekenler

  Anorektal manometriden 8 saat önce yiyip içmekten kaçınmanız gerekebilir. Doktorunuz işlem randevusuna geldiğinizde size özel talimatlar verecektir. Ayrıca, aldığınız bütün ilaçları doktorunuza söyleyin. Test öncesi bazı ilaçları almamanız istenebilir.

  Anorektal manometre raporları işlemden 1 gün sonra endoskopi sekreterliğinden alınabilir.

  Endoskopik ultrasonografi (EUS) veya endosonografi endoskopi ile ultrasonografiyi tek bir alette birleştiren ve hem sindirim sisteminin içini gösteren ve hem de etrafındaki dokuları incelemeye olanak sağlayan gelişmiş bir araştırma tekniğidir. Endoskopik ultrasonografi (EUS) veya endosonografi endoskopi ile yapıldığından organların iç kısmına girilir veböylelikle görüntüler çok daha yakından ve detaylı bir şekilde alınır.

  Endoskopik ultrasonografi öncesi bilinmesi gerekenler

  • Yüksek tansiyon, akciğer ve kalp hastalığı bulunan kişilerin, takip eden doktor tarafından EUS yapılabilirliliği yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir. Kumadin gibi bazı ilaçların işlem öncesi kesilmesi ya da kalp kapakçığı değişmiş olan kişilere işlem öncesi antibiyotik verilmesi gerekebilmektedir.

  •İşlem öncesi gece 12 00’den sonra herhangi bir şey yenilip içilmemelidir ancak tansiyon ve kalp ilaçları az miktarda su ile alınabilir. Şeker hastaları sabahki hap ya da insulin dozlarını ve kahvaltılarını yanlarında getirip EUS sonrası ilaçlarını alarak öğünlerini yemeleri gerekmektedir

  Safra kanallarını ve pankreas kanalının görüntülenmesini sağlayan bir işlemdir. Safra kanalı taşlarının ameliyatsız çıkarılmasını mümkün kılmaktadır. Safra kanalının benign (kanser dışı) ya da malign ()kansere bağlı) darlıklarının balonla genişletilerek ya da stent (tüp) konularak tedavi edilebilmektedir.

  ERCP öncesi bilmeniz gerekenler;

  • • Yüksek tansiyon, akciğer ve kalp hastalığı bulunan kişilerin, takip eden doktor tarafından ERCP yapılabilirliliği yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir. Kumadin gibi bazı ilaçların işlem öncesi kesilmesi ya da kalp kapakçığı değişmiş olan kişilere işlem öncesi antibiyotik verilmesi gerekebilmektedir.
  • • İşlem öncesi gece 12 00’den sonra herhangi bir şey yenilip içilmemelidir ancak tansiyon ve kalp ilaçları az miktarda su ile alınabilir. Şeker hastaları sabahki hap ya da insulin dozlarını ve kahvaltılarını yanlarında getirip ERCP sonrası ilaçlarını alarak öğünlerini yemeleri gerekmektedir.
  • • İşlem günü saat 9 00’da aç ve önceden reçete edilmiş ilaçlarla birlikte gastroenteroloji polikliniğine gelinmesi gerekmektedir. İşlem yaklaşık 45 dakika sürmektedir. Ancak işlem sırasında damardan sakinleştiriciler verilmekte bu nedenle çoğunlukla kişiler işlemi hatırlamamaktadır.

  ERCP raporları  raporları aynı gün işlemden sonra 1 saat içerisinde endoskopi sekreterliğinden alınabilir.

  Özofageal manometri, yemek borusunun çalışma düzeyini ölçen bir testtir. Yemek borunuz, boğazınızı midenize bağlayan uzun ve kaslı bir kanaldır. Özofageal manometri, yutkunduğunuzda yemek borunuzda meydana gelen ritmik kas kasılmalarını (peristaltizm) ve yemek borusu kasları tarafından uygulanan kuvvet veya basınç miktarını ölçer.

  Özofageal manometri esnasında, sensörler içeren ince ve esnek bir tüp (kateter) burnunuzun içinden yemek borunuza ve oradan da mideye geçirilir. Daha sonra birkaç yudum su içersiniz. Özofageal manometri yemek borusunu etkileyen birçok bozukluğun teşhisine yardımcı olur. Özofageal manometri anti reflü ameliyatı öncesi preoperatif (operasyon öncesi)  değerlendirmelerinin bir parçası olarak da kullanılabilir.

  HRM öncesi bilinmesi gerekenler

  Özofageal manometriden 8 saat önce yiyip içmekten kaçınmanız gerekebilir. Doktorunuz işlem randevusuna geldiğinizde size özel talimatlar verecektir. Ayrıca, aldığınız bütün ilaçları doktorunuza söyleyin. Test öncesi bazı ilaçları almamanız istenebilir.

  HRM raporları işlemden 1 gün sonra endoskopi sekreterliğinden alınabilir.

  Kolonoskopi tüm kalın barsağın ve gerekli durumlarda ince barsağın uç kısmını değerlendirmeye imkan veren bir işlemdir. Kalın barsak kanserlerinin erken tanısı, kronik ishalli hastaların tanısı için gerekli bir işlemdir. Ayrıca kansere zemin hazırlayan polipler çıkarılmakta, bazı kanamalar burdurulmakta ve kalın barsaktaki darlıklar balonla genişletilerek ya da stent (tüp) takılarak normal yolla dışkılama sağlanabilmektedir.

  Kolonoskopi öncesi bilmeniz gerekenler;

  • • Barsağın tam olarak temizlenmiş olması, sağlıklı ve yeterli bir işlem için şarttır. Bu nedenle önerilen 3 günlük posasız diyete tam uyulmalı ve bir gece öncesinde alınması gereken ishal yapıcı ilaçlar eksiksiz kullanılmalıdır. İşlem öncesi gece 12 00’den sonra herhangi bir şey yenilip içilmemelidir ancak tansiyon ve kalp ilaçları az miktarda su ile alınabilir. Şeker hastaları hap ya da insulin dozlarını ve öğünlerini yanlarında getirip kolonoskopi sonrası ilaçlarını alarak öğünlerini yemeleri gerekmektedir.
  • • İşlem günü saat 10 00’da aç olarak gastroenteroloji polikliniğine gelindiğinde önce barsak temizliği için 1-2 kez lavman yapılmaktadır. İşlem yaklaşık 45 dakika sürmektedir. İşlem sırasında damardan sakinleştiriciler verilmekte bu nedenle çoğunlukla kişiler işlemi hatırlamamaktadır.

  Kolonoskopi raporları aynı gün işlemden sonra 1 saat içerisinde endoskopi sekreterliğinden alınabilir.

  Işıklı bir sistem olan endoskop kullanılarak yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağı incelenmektedir. Panendoskopi; peptik ülser, yemek borusu kanserleri ve mide kanserleri başta olmak üzere pek çok hastalığın teşhisinde altın standart oluşturmaktadır. Ayrıca peptik ülsere bağlı kanamalar ve kronik karaciğer hastalarında gelişen varis kanamaları başta olmak üzere üst gastrointestinal sistem kanamalarında minimal invazif tedavi olanakları sunmaktadır. Yemek borusu ya da mide çıkışında (pilor kanalı) gelişen darlıklar değişik endoskopik yöntemlerler genişletilebilmektedir. Yemek borusunun kansere bağlı darlıklarında stent (tüp) yerleştirilerek hastanın normal yolla beslenmesi sağlanabilmektedir.

   

  Panendoskopi öncesi bilmeniz gerekenler;

   

  •          Yüksek tansiyon, akciğer ve kalp hastalığı bulunan kişilerin, takip eden doktor tarafından panendoskopi yapılabilirliliği yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir. Kumadin gibi bazı ilaçların işlem öncesi kesilmesi ya da kalp kapakçığı değişmiş olan kişilere işlem öncesi antibiyotik verilmesi gerekebilmektedir.

   

  •          İşlem sırasında mukozanın iyi değerlendirilebilmesi için midenin boş olması gerekmektedir. Ayrıca işlem sırasında öğürme refleksi uyarıldığı için mide içeriğinin akciğerlere kaçma riski mevcuttur. Bu nedenlerle işlem öncesi saat 12 00’den sonra herhangi bir şey yenilip içilmemelidir, ancak tansiyon ve kalp ilaçları az miktarda su ile alınabilir. Şeker hastaları sabahki hap ya da insulin dozlarını ve kahvaltılarını yanlarında getirip panendoskopi sonrası ilaçlarını alarak kahvaltılarını yapmaları gerekmektedir.

  •          İşlem istek kağıdında hastada düşünülen muhtemel tanının, geçirilmiş mide cerrahilerin, yapılmışsa önceki panendaoskopi bulgularının, sistemik hastalıklar ve varsa ilaç alerjilerinin ayrıntılı belirtilmesi işlemi kolaylaştırmakta ve komplikasyon riskini azaltmaktadır.

   

  •          İşlem sırasında öğürme refleksini azaltmak için boğaz bir sprey ile uyuşturulmaktadır. Özel durumlarda kişilere damardan uygulanan sakinleştirici ilaçlar verilmektedir. İşlem hastanın özelliğine göre 5-30 dakika almaktadır.

   

  •          Panendoskopi sonrasında kişi boğazındaki uyuyşukluk geçince (yaklaşık 1 saat sonra) yemek yiyebilir ve normal hayatına devam edebilir. Damardan sedasyon verilen kişilerin o gün araba kullanmaması gerekmektedir.

 • Gastroenteroloji

 • Gastroenteroloji

 • Gastroenteroloji

  Adres Tarifi : Hastanemiz şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Toplu taşımanın yanı sıra, özel araçlar ile gelen hastalarımız için de yeterli park alanımız bulunmaktadır.

 • Gastroenteroloji