x

Akademik CV
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

  • 2016 - 2020 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
    Tez Adı:
  • 2004 - 2007 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA TIP FAKÜLTESİ
    Tez Adı: Mide kanserli hasatalarda serum endostatin düzeyi
  • 1995 - 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA TIP FAKÜLTESİ
    Tez Adı: Safen venin otojen greft materyali olarak kullanıldığı olgularda saklama solüsyonlarının endotel hasarına olan etkisi