x

Akademik CV
YÖNETİLEN TEZLER

  • Tıpta Uzmanlık 2016 Deneysel yanık modeli oluşturulan ratlarda yanık staz zonunun pentoksifilin ve milrinon kullanımıyla kurtarılması MURAT CAN MOLLAOĞLU
  • Tıpta Uzmanlık 2011 Intraperitoneal kemoterapotik ajanların ameliyat sonrasi karın içi yapışıklık oluşumu üzerine etkilerinin araştırılması (Deneysel çalışma) GÜNDÜZ AKGÖL
  • Tıpta Uzmanlık 2009 Ameliyat sonraysı karın içi yapışıklıkların önlenmesinde taurolin, seprafilm ve mesofolun etkinliklerinin karşılaştırılması (Deneysel çalışma) ORUÇ NUMAN GÖKÇE
  • Tıpta Uzmanlık 2003 Deneysel peritoneal hidatoziste klorhekzidin glukonat'ın etkinliği İBRAHİM KENAN PÜRYAN