x

Akademik CV
AKADEMİK GÖREVLER

  • 2020 - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI
  • 2015 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
  • 2009 - 2015 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI