x

Akademik CV
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

  • 2008 - 2015 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
    Tez Adı: Diyabet kaynaklı kalp fonksiyon bozukluğunda hücre içi iyon derişimleri ile fosfodiesterazların aktiviteleri arasındaki ilişkinin tip 2 obez-sıçan modelinde incelenmesi
  • 2006 - 2008 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
    Tez Adı: Matriks metalloproteazların diyabetik sıçanların endotel bağımlı damar fonksiyonlarındaki rolü
  • 2002 - 2006 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
    Tez Adı: