x

Akademik CV
PROJELER

  • 1 - İnsulin direnci tedavisinde gelecek vaad eden Azoramidin kardiyak insulin sinyal yolağı üzerine etkilerinin incelenmesi Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 01.07.2016 - 01.11.2018 10000 TÜRK LİRASI
  • 2 - Azoramid Uygulamasının İnsulin Direnci Üzerine Gösterdiği İyileştirici Etkinin Olası Mekanizmalarının H9c2 Hücre Hattında Araştırılması Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı 27.04.2016 - 02.10.2018 19980 TÜRK LİRASI
  • 3 - SBAG111S042 Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 02.01.2012 - 02.01.2014
  • 4 - SBAG107S427 Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.01.2008 - 02.01.2011