x
x

Akademik CV
YÖNETİLEN TEZLER

 • Tıpta Uzmanlık 2020 Rozasea hastalarında kardiyovasküler riskin değerlendirilmesi YUSUF CİHAN DİRİM
 • Tıpta Uzmanlık 2010 Allerjik kontakt dermatitli hastalarda yapılan yama testi sonuçlarının değerlendirilmesi SELMA UÇAR
 • Tıpta Uzmanlık 2009 Psoriasis hastalarında şiddet skorlama yöntemleri ile yaşam kalitesi arasındaki korelasyon G.FUNDA ALBAYRAK
 • Tıpta Uzmanlık 2008 Alopesi areata patogenezinde serotoninin rolü GÜLAY ÖZEL ŞAHİN
 • Tıpta Uzmanlık 2006 Behçet Hastalarında Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz Enziminin Genetik Polimorfizmi ŞULE GENÇOĞLU
 • Tıpta Uzmanlık 2004 Kangal Balıklı Kaplıca'da psoriasis tedavisinin etkinliği ve psikolojik değişimler HASAN ÇAYIR
 • Tıpta Uzmanlık 2003 Kronik idiopatik ürtikerli hastalarda otolog serum deri testi ve troid otoantikorları ilişkisi SELMA EMRE
 • Tıpta Uzmanlık 2000 Sağlık personelinde lateks allerji insidansı ve çapraz reaksiyonlar FATMA ÖZEL
 • Tıpta Uzmanlık 2000 Hemodiyaliz hastalarının serum çinko düzeylerinin pruritus ile ilişkisi MURAT POLAT
 • Tıpta Uzmanlık 1999 İnflamatuar hastalıklar ve deri tümörlerinin USG ile değerlendirilmesi BİRGÜL OKUYAN
 • Tıpta Uzmanlık 1996 Psoriasis Vulgaris'de kalsipotriol pomad ve kalsipotriol pomad+UV tedavisinin etkinliği Y. GÜLER ÜNLÜGÜNEŞ