x
x

Akademik CV
KİTAPLAR

  • Nörolojik rehabilitasyon Bölüm Adı: ,HAYTA EMRULLAH,HİZMETLİ SAMİ, Yayın Yeri: BİLMEDYA, Editör: Turgut Göksoy, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 464, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü
  • Postmenopozal Osteoporoz Tanı ve Tedavisinde Kanıta Dayalı Öneriler TFTR Derneği Osteoporoz Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu Bölüm Adı: ,SARIDOĞAN FEVZİYE MERİH,İRDESEL FATMA JALE,TUNCER TİRAJE,PALAMAR KADIOĞLU DENİZ,ESKİYURT NURTEN,DEMİRBAĞ KABAYEL DERYA,SİNDEL DİLŞAD,ARDIÇ FÜSUN,AKYÜZ GÜLSEREN DERYA,SEYİSOĞLU HASAN HAKAN,UĞURLU HATİCE,ŞENEL KAZIM,ATİK OSMAN ŞAHAP,ŞENDUR ÖMER FARUK,GÜNAYD, Yayın Yeri: İstanbul Tıp Kitabevi, Editör: Merih Sarıdoğan, Tiraje Tuncer, Jale İrdesel, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-9528-47-4, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü
  • Postmenopozal Osteoporoz Tanı ve Tedavisinde Kanıta Dayalı Öneriler Bölüm Adı: ,ESKIYURT NURTEN,SARIDOĞAN MERİH,TUNCER TİRAJE,İRDESEL FATMA JALE,PALAMAR DENİZ,DEMİRBAĞ KABAYEL DERYA,SİNDEL DİLŞAD,ARDIÇ FÜSUN,AKYÜZ GÜLSEREN,SEYİSOĞLU HASAN HAKAN,ŞENEL KAZIM,UĞURLU HATİCE,ATİK OSMAN ŞAHAP,ŞENDUR ÖMER FARUK,GÜNAYDIN REZZAN,HİZMETLİ SAMİ, Yayın Yeri: İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic.Ltd.Şti., Editör: SARIDOĞAN MERİH, TUNCER TİRAJE, İRDESEL JALE, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 53, ISBN: 978-605-9528-47-4, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü
  • postmenopozal osteoporoz tanı ve tedavisinde kanıta dayalı öneriler: TFTR derneğiOP çalışma grubu uzlaşı raporu Bölüm Adı: ,SARIDOĞAN FEVZİYE MERİH,İRDESEL FATMA JALE,TUNCER TİRAJE,palamar deniz,eskiyurt nurten,DEMİRBAĞ KABAYEL DERYA,SİNDEL DİLŞAD,ARDIÇ FÜSUN,AKYÜZ GÜLSEREN DERYA,SEYİSOĞLU HASAN HAKAN,UĞURLU HATİCE,şenel kazım,ATİK OSMAN ŞAHAP,ŞENDUR ÖMER FARUK,GÜNAYDIN REZZAN, Yayın Yeri: İstanbul Tıp Kitabevi, Editör: Sarıdoğan Merih, Tuncer Tiraje, İrdesel Jale, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 53, ISBN: 978-605-9528-47-4, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü
  • DERS KİTABI Bölüm Adı: ,HİZMETLİ SAMİ, Yayın Yeri: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BASIMEVİ, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 336, ISBN: ISBN 975-7631-39-6, Bölüm Sayfaları: - 1997