x
x

Akademik CV
YÖNETİLEN TEZLER

 • Tıpta Uzmanlık 2020 Short term effects of balneoterapy on sleep, pain, depression and quality of life in lomber spondilosis patients AYHAN TAŞ
 • Tıpta Uzmanlık 2019 Fibromiyalji sendromlu hastalarda serum katepsin S ve sistatin Cprotein düzeyleri ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi İBRAHİM KOÇAK
 • Tıpta Uzmanlık 2018 Beta-2 adrenerjik reseptör gen polimorfizmi ile fibromiyalji sendromu arasındaki ilişkinin incelenmesi GÖZDE ÇAKIROĞLU
 • Tıpta Uzmanlık 2014 Ankilozan spondilitli hastalarda melatonin seviyesi ve hastalık aktivitesi ile ilişkisi REFİYE AKPINAR
 • Tıpta Uzmanlık 2013 Fibromyalji hastalarında balneoterapi ve fizik tedavi uygulaması sonrası serum kortizol ve dehidroepiandresteron-sülfat seviyeleri ESRA AYDINKAL SEMİZ
 • Tıpta Uzmanlık 2010 Karpal tünel sendromlu hastalarda lazer tedavisi öncesi ve tedavi sonrası EMG bulgularının karşılaştırılması H.CENGİZ GÜRBÜZ
 • Tıpta Uzmanlık 2009 Terapotik kısa dalga diaterminin genotoksik etkisinin araştırılması ÖNDER ŞENER
 • Tıpta Uzmanlık 2009 Sivas ili kentsel bölgede CÜTF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğine başvuran sağlıklı kadınların Kemik Mineral Yoğunluğu refarans değerlerini belirlemek GÖKAY TUNÇ
 • Tıpta Uzmanlık 2009 Romatoid artritli kadın hastalarda sarkopeni SEVİL CEYHAN DOĞAN
 • Tıpta Uzmanlık 2009 Ankilozan Spondilit hastalarında MEFV gen mutasyonları ve hastalık aktivitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi SUNAY KAYA
 • Tıpta Uzmanlık 2008 Romatoid artritte plazma homosistein düzeyi ve ateroskleroz birlikteliğinin değerlendirilmesi EMRULLAH HAYTA
 • Tıpta Uzmanlık 2008 Diz osteoartritli(gonartroz) hastalarda kısa dalga diaterminin; insülin,C-peptit ve insülin like growth faktör düzeyleri üzerine etkisi EMİN DİŞLİ
 • Tıpta Uzmanlık 2008 Fibromyaljili hastalarda balneoterapi ile birlikte fizik tedavinin etkinliği ve sonuçların serum kortizol seviyeleri ile ilişkisi NURDAGÜL AKTAŞ
 • Tıpta Uzmanlık 2003 Refleks sempatik distrofili olgularda tedavi öncesi ve sonrası klinik bulgular, dolorimetrik ölçümler ve sintigrafik bulguların karşılaştırılması AYTEN KEÇECİ
 • Tıpta Uzmanlık 2002 Ultrason tedavisi gören olgularda mikronükleus yöntemi ile ultrasonun genotoksik etkisinin araştırılması ÖZLEM ŞAHİN
 • Tıpta Uzmanlık 2000 Postmenopozal osteoporozlu olgularda serum IGF -I düzeyleri ve kalsitriol tedavisinin serum IGF-I düzeylerine etkisi BİLGE TALO
 • Tıpta Uzmanlık 1999 Postmenapozal osteoporozda serum beta 2 mikroglobulin seviyeleri ve etidronat tedavisinin beta 2 mikroglobulin üzerine etkileri ŞEHRİBAN K. HOCAOĞLU
 • Tıpta Uzmanlık 1999 Postmenopozal osteoporozda serum beta 2 mikroglobülin seviyeleri ve kalsitonin tedavisinin beta 2 mikroglobülin üzerine etkisi ERKAN MESCİ
 • Tıpta Uzmanlık 1999 Refleks sempatik distrofi sendromlu olgularda sempatik deri yapıtları KAYAHAN BOLEL
 • Tıpta Uzmanlık 1999 Myofasiyal ağrı sendromu olgularında kontrollü olarak infrared lazer + medikal tedavi uygulamasının ağrı ve serotonin yıkım ürünleri üzerine etkisi YAHYA CEYLAN
 • Tıpta Uzmanlık 1997 Gonartrozlu olgularda açısal ölçümler ve rehabilitasyonun klinik parametrelere etkisi METE ÖZYURT
 • Tıpta Uzmanlık 1997 Kronik bel ağrılı hastalarda postüral egzersizlerin spinal mobilite, ağrı ve disabilite üzerine erken dönem etkilerinin araştırılması MİNE İLKİN GÖKER
 • Tıpta Uzmanlık 1995 Posterolateral disk hernisine bağlı bel ağrılı olgularda intermittent ve statik traksiyonun klinik ve bilgisayarlı tomografi sonuçlarının karşılaştırılması R. BİRSEN KUNT
 • Tıpta Uzmanlık 1994 Servikal spondilozisli olgularda fizik tedavi-rehabilitasyon öncesi ve sonrası beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyeller VEDAT NACİTARHAN
 • Tıpta Uzmanlık 1992 Gonartrozlu olguların tedavisinde kısa dalga diyatermi ile transkutaneal elektriksel sinir uyarımı tedavilerinin karşılaştırılması MUNTAZİM BİLGEN
 • Yüksek Lisans 2002 Erkek voleybolcularda plyometrik antrenmanın fiziki, fizyolojik parametreler ile sıçrama kuvveti ve performansa etkisi DENİZ SAMUR
 • Yüksek Lisans 1999 Çabuk kuvvete yönelik circuit çalışmalarının 18-22 yaş grubu erkek futbol takımının kondisyonel özellikleri üzerine etkisi ALİ TATAR
 • Yüksek Lisans 1999 Erkek cimnastikcilerde trampolin çalışmasının genel sıçrama kuvvetine olan etkileri MAHMUT KARAKOLLUKÇU
 • Yüksek Lisans 1999 Türkiye 2. liginde oynayan Sivas C. Ü. erkek hentbol takımının seçilmiş bazı fiziksel-fizyolojik parametreleri ve sıçrama kuvvetinin geliştirilmesinde plyometrik antrenmanın performansa etkisi SELİM YAVUZ
 • Yüksek Lisans 1999 Erkek sporcularda egzersizin kan lipoproteinleri üzerine etkisi EBRU ÖZHAN (KOKİLİ)
 • Yüksek Lisans 1997 Kadın sporcularda menstrual dönemde maksimal egzersiz testi sonrası kan laktat ve amonyak ölçümlerinin karşılaştırılması AYNUR AYIK
 • Yüksek Lisans 1997 Sporcularda dayanıklılık antrenmanının testosteron üzerindeki etkileri TUĞBAY İNAN