x
x

Akademik CV
YÖNETİLEN TEZLER

  • Tıpta Uzmanlık 2013 Polikistik over sendromlu olgularda otonom sinir sistemi işlevi ile birlikte anksiyete ve depresyon durumlarının değerlendirilmesi YASİN BIYIK