x

Akademik CV
YÖNETİLEN TEZLER

 • Tıpta Uzmanlık 2010 Sivas'ta yaşayan kalıtsal non-sendromik işitme kayıplı hastalarda cx26, cx30, cx31 gen mutasyonlarının analizi HANDE KÜÇÜK KURTULGAN
 • Tıpta Uzmanlık 2007 Genom metilasyon profilinin kolorektal kanser etiyolojisindeki rolü ESRA ŞÜKRAN ÇAKAR KIRAN
 • Doktora 2003 B-metilkolantren ile indüklenip metil-di-t-butilfenon ile promote edilen rat akciğer dokusunda p53 geni ekson-8-in olası rolü MELTEM RÜYAM DEMİRKOL
 • Doktora 1997 Şizofrenili olgularda kardeş kromatid değişimlerinin (Sister Chromatid Exchange-SCE) araştırılması GÜLAY BAŞKAYA CEYLANER
 • Doktora 1995 Türkiye`de ESD ve PGMI enzim sistemleri ile ABO ve Rh kan gruplarının polimorfizmi E. FERDA PERÇİN
 • Doktora 1994 Sivas populasyonunda akraba evliliği sıklığı ve aileler üzerindeki tıbbi etkileri FÜSUN DÜZCAN
 • Doktora 1992 5-Azo deoksisitidin'in ( Baz analogu) insan 11,16 ve X kromozomları üzerindeki etkisinin C ve bromodeoksi uridin (BrdU) bant teknikleriyle araştırılması ÖZTÜRK ÖZDEMİR
 • Doktora 1988 İşitme ve konuşma özürlülerde kromozom analizi dermatoglifikler ve pediğri çalışmaları Y.SELMA SÜNGÜ(ÜLKER)
 • Yüksek Lisans 1991 Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine başvuran işitme özürlülerde etyoloji ve kayıp tipleri RIFAT KURŞUN
 • Yüksek Lisans 1989 Populasyonda kromozom polimorfizm sıklığı ve beraberindeki genetik stigmatlar ÖZTÜRK ÖZDEMİR
 • Yüksek Lisans 1984 Sivas yöresinde akraba evliliği yapan ve yapmayan çiftlerde dermatoglifik benzerlikler Y. SELMA SÜNGÜ