x
x

Akademik CV
MAKALELER

 • 1 - THE PROCTİVE ROLE OF DİLTİAZEM AND PROSTOGLANDİN E2 İN STRESS ULCER RATS. YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: MARMARA MEDİCAL JOURNAL, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 2 - HEMODİYALİZE BAĞIMLI KRONİK BÖBREK HASTALARINDA SEX STEROİDLERİNİN DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI CANTÜRK NUH ZAFER,YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: C.Ü.TIP FAK.DERGİSİ, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 3 - AMELİYAT SONRASI SEPTİK KOMPLİKASYONLARININ ERKEN BELİRLENMESİNDE CRP NİN ROLÜ YILDIRIR ALİ CİHAN,GÖKGÖZ MUSTAFA ŞEHSUVAR, Yayın Yeri: ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 4 - Small bowel tumors in emergency surgery Turan Mustafa,Kursat Karadayi,Hatice Ozer,Sema Arici,YILDIRIR ALİ CİHAN,Osman Kocak,Metin Sen, Yayın Yeri: ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 5 - Surgical experience of hydatid disease of the liver: Omentoplasty or capitonnage versus tube drainage UTKAN NİHAT ZAFER,CANTÜRK NUH ZAFER,YILDIRIR ALİ CİHAN,Dülger Mustafa, Yayın Yeri: HEPATO-GASTROENTEROLOGY, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale
 • 6 - Effects of vitamin E on neutrophil phagocytosis during experimental obstructive jaundice Analay Harun,CANTÜRK NUH ZAFER,YILDIRIR ALİ CİHAN,CANTÜRK ZEYNEP, Yayın Yeri: HEPATO-GASTROENTEROLOGY, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 7 - The effects of prostaglandin E-2 indomethacin & Ginkgo biloba extract on resistance to experimental sepsis CANTÜRK NUH ZAFER,UTKAN NİHAT ZAFER,CANTÜRK ZEYNEP,YILDIRIR ALİ CİHAN,dülger Mustafa, Yayın Yeri: INDIAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 8 - Cytoprotective effects of alpha tocopherol against liver injury induced by extrahepatic biliary obstruction CANTÜRK NUH ZAFER,CANTÜRK ZEYNEP,UTKAN NİHAT ZAFER,YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: EAST AFRICAN MEDICAL JOURNAL, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 9 - YARA İYİLEŞMESİNE DİFENİLHİDETOİNİN OLUMLU ETKİLERİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 10 - SIÇANLARDA HEPATİK İSKEMİ REPERFÜZYON MODELİ ÜZERİNE SOMATOSTATİN ANALOGU OKTREOTİD PROSTOGLANDİN E VE DİLTİAZEMİN SİTOPROTEKTİF ETKİSİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ VOLÜM 123, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 11 - ÇEKAL PERFORASYON SONRASI PERİTONİT TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİKLER ,SERBEST OKSİJEN RADİKAL GİDERİCİLER VE KOMBİNASYONLARININ ETKİLERİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: KLİNİK VE DENEYSEL CERRAHİ DERGİSİ, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 12 - UZAMIŞ PRİNGLE MANEVRASI SONRASI BOZULAN KARACİĞER FONKS.LARININ TRİİODOTRİONİN İLE RESÜSİTE EDİLMESİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 13 - PANKREAS YARALANMALARI YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: SENDROM, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 14 - MALİGN HASTALIKLAR VE HİPERKALSEMİ YILDIRIR ALİ CİHAN,UTKAN NİHAT ZAFER, Yayın Yeri: SENDROM, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 15 - HEPATORENAL SENDROM UTKAN NİHAT ZAFER,YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: SENDROM, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 16 - STRES ÜLSERLERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ UTKAN NİHAT ZAFER,YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: SENDROM, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 17 - TRAVMALI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SERUM ALT VE AST DEĞİŞİKLİKLERİNDEN FAYDALANILMASI YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: ULUSAL TRAVMA DERGİSİ, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 18 - KÜNT KARIN TRAVMALI HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: ULUSAL TRAVMA DERGİSİ, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 19 - BİLATERAL TRUNCAL VAGOTOMİ+PYLOROPLASTİ SONRASI DİSPEPSİDE H.PYLORİNİN ROLÜ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 20 - DENEYSEL KOLİTTE ALLOPURİNOL GİNKGO BLİABO EKSTRESİ VE ALFA TOKOFEROLÜN ETKİLERİ YILDIRIR ALİ CİHAN,UTKAN NİHAT ZAFER,CANTÜRK NUH ZAFER, Yayın Yeri: KOLON VE REKTUM HAST.DERGİSİ, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 21 - KOLİTTE PROFİLAKTİK BİR UYGULAMA YILDIRIR ALİ CİHAN,GÖKGÖZ MUSTAFA ŞEHSUVAR,UTKAN NİHAT ZAFER, Yayın Yeri: SENDROM, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 22 - DENEYSEL PERİTONİT TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİKLER,SERBEST OKSİJEN RADİKAL GİDERİCİLER VE KOMBİNASYONLARININ ROLÜ. GÖKGÖZ MUSTAFA ŞEHSUVAR,ERSOY GÜRKAN,YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: T.KLİN.GASTROENTEROHEPATOLOJİ, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 23 - SIÇANLARDA KARACİĞER İSKEMİ VE REPERFÜZYON HASARI ÜZERİNE SİKLOSPORİNİN KORUYUCU ETKİLERİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: C.Ü.TIP FAK.DERGİSİ, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 24 - EFFECTS OF DİLTİAZEM ON RENAL FUNCTİON YILDIRIR ALİ CİHAN,CANDAN FERHAN, Yayın Yeri: MARMARA MEDİCAL JOURNAL, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 25 - THE PROTECTIVE EFFECT OF VITAMIN-E ON THE GASTRIC-MUCOSAL INJURY IN RATS WITH CIRRHOSIS OF THE LIVER CANTÜRK NUH ZAFER,CANTÜRK ZEYNEP,YILDIRIR ALİ CİHAN,UTKAN NİHAT ZAFER,Dülger Mustafa, Yayın Yeri: BRITISH JOURNAL OF SURGERY, Yıl: 1995 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale
 • 26 - CYTOPROTECTIVE EFFECTS OF OCTREOTID PROSTOGLANDIN E1 AND DILTIAZEM ON EXPERIMENTAL NORMOTHERMIC HEPATIC ISCHEMIA-REPERFUSION MODEL CANTÜRK NUH ZAFER,YILDIRIR ALİ CİHAN,UTKAN NİHAT ZAFER,Icli Fevzi,Dülger Mustafa,GÖKGÖZ MUSTAFA ŞEHSUVAR, Yayın Yeri: BRITISH JOURNAL OF SURGERY, Yıl: 1995 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale
 • 27 - SPLENİK TRAVMALI HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER YILDIRIR ALİ CİHAN,CANTÜRK NUH ZAFER, Yayın Yeri: TURKİSH J.TRAVMA-EMERGENCY SURG., Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 28 - SHOULDİCE ONARIMININ 5 YILLIK TAKİP SONUÇLARI YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: C.Ü TIP FAK.DERGİSİ, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 29 - PROKSİMAL GASTRİK VAGOTOMİNİN 5 YILLIK TAKİP SONUÇLARI YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: C.Ü TIP FAK.DERGİSİ, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 30 - SAFRA YOLLARI CERRAHİSİNDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: T.KLİN.GASTROENTEROPATOLOJİ, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 31 - KARIN İÇİ AMELİYAT GEÇİREN HASTALARDA ERKEN RELAPAROTOMİ NEDENLERİ YILDIRIR ALİ CİHAN,CANTÜRK NUH ZAFER,UTKAN NİHAT ZAFER, Yayın Yeri: CERRAHİ TIP BÜLTENİ, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 32 - İNGUİNAL HERNİ ONARIMINDA PROLENLE YAPILAN SHOULDİCE AMELİYATININ PROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: KLİNİK VE DENEYSEL CERRAHİ DERGİSİ, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 33 - effects of prostoglandin E2 on resistance to sepsis in an Experimental Modelç CANTÜRK NUH ZAFER,YILDIRIR ALİ CİHAN,UTKAN NİHAT ZAFER,GÖKGÖZ MUSTAFA ŞEHSUVAR, Yayın Yeri: british, Yıl: 1994 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 34 - H2 HİSTAMİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİNİN KARACİĞER REJENERASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: C.Ü.TIP FAK.DERGİSİ, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 35 - ÜST GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİDE TOPİKAL ANESTEZİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: TÜRK J.GASTROENTEROHEPATOLOJİ, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 36 - Hydatic cyst of Diaphrangi-A Case of Hydatid Cyst With Rare Localisation ERSOY GÜRKAN,YILDIRIR ALİ CİHAN,GÖKGÖZ MUSTAFA ŞEHSUVAR, Yayın Yeri: Materia Medica Polona, Yıl: 1993 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 37 - SIÇANLARDA ABSOLU ETANOL İLE OLUŞTURULAN GASTRİK MUKOZAL TAHRİBATA KARŞI SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİNİN VE RADİKAL TEMİZLEYİCİLERİN ROLÜ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: ULUSAL CERRAHİ DERG., Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 38 - LİTYUM KLORÜR VE DİĞER BAZI SİTOPROTEKTİF AJANLARIN ETANOL İLE OLUŞTURULAN HEMORAJİK GASTRİT MODELİ ÜZERİNE KORUYUCU ETKİSİ YILDIRIR ALİ CİHAN,UTKAN NİHAT ZAFER,CANTÜRK NUH ZAFER, Yayın Yeri: ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 39 - DENEYSEL STRES ÜLSERİNİN ÖNLENMESİNDE OMEPRAZOL VE RANİTİDİNİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UTKAN NİHAT ZAFER,YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 40 - ACUTE PHASE RESPONSE TO ELECTİVE AND ACUTA CHOLECSYSTECTOMY YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: TR.J.MEDİCAL SCİENCE, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 41 - OBSTRÜKTİF İKTERLİ HASTALARDA AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI SERUM BİLİRUBİN VE ALKALEN FOSFATAZ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 42 - AMELİYAT SIRASINDA KAZAEN OLUŞAN YARALANMALAR VE CERRAH İÇİN OLUŞTURDUĞU RİSK CANTÜRK NUH ZAFER,YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: CERRAHİ TIP BÜLTENİ, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 43 - ETANOLÜN MİDE MUKOZASINDA OLUŞTURDUĞU TAHRİBATA KARŞI SUKRALFAT VE SİMETİDİNİN KORUYUCU ETKİSİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 44 - AKUT APANDİSİT TANISINDA YARARLANILAN LABARATUVAR TESTLERİ VE CRP DÜZEYİ CANTÜRK NUH ZAFER,YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: KOLON VE REKTUM HAST.DERGİSİ, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 45 - TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE HBSAG SIKLIĞI CANTÜRK NUH ZAFER,YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: C.Ü.TIP FAK.DERGİSİ, Yıl: 1991 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 46 - Prevention of Stress Ulcer by Sucralfade YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: SAMJ, Yıl: 1990 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 47 - DENEYSEL HEMORAJİK ŞOK TEDAVİSİNDE BENCYCLANE HİDROGEN FUMARATE KULLANILMASI YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: ÇAĞDAŞ CERRAHİ DERGİSİ, Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 48 - KÜNT VE DELİCİ KARACİĞER TRAVMASI GEÇİRMİŞ 38 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YILDIRIR ALİ CİHAN,UTKAN NİHAT ZAFER, Yayın Yeri: ULUSAL CERRAHİ DERG., Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 49 - HEPATOBİLİYER CERRAHİDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ÖNEMİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: ÇAĞDAŞ CERRAHİ DERGİSİ, Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 50 - The Effects of Long Term Parenteral Nutrition of Dogs on the Hepatobiliary System OĞUZ MEHMET ÖCAL,YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: Journal of Islamic Academy of Sciences, Yıl: 1989 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 51 - Prevention of stress Ulcer by Intragastric Glucose YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: South African Medical Journal, Yıl: 1989 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 52 - Surgical Treatment of Hepatic Cysts YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: Medical Principles and Practice, Yıl: 1989 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 53 - TOPİKAL PEVİDONE IODİNE UYGULAMASININ KAN İYOT,T3 T4 VE TSH DEĞERLERİNE ETKİSİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: ULUSAL CERRAHİ DERG., Yıl: 1989 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 54 - AMELİYAT SONU KOMPLİKASYONLARIN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: ÇAĞDAŞ CERRAHİ DERG., Yıl: 1989 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 55 - Heparin and Prednisolone in The Prophylaxis of Infusıon Phlebiti YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: Intensive Therapy and Clinical Monitoring, Yıl: 1988 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 56 - CERRAHİ HASTALARDA YARA YERİ ENFEKSİYONU UTKAN NİHAT ZAFER,YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: C.Ü TIP FAK.DERGİSİ, Yıl: 1988 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 57 - STRES ÜLSERİNİN ÖNLENMESİNDE İNTRAGASTRİK ENERJİ YÜKLENMESİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: ÇAĞDAŞ CERRAHİ DERG., Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 58 - KARACİĞER HİDATİK KİSTİNDE TANI VE SAĞALTIM YÖNTEMLERİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: İNFEKSİYON DERGİSİ, Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 59 - HEMODİYALİZ İÇİN DOLAŞIMA ULAŞIM GİRİŞİMLERİ VW KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VE YANIK TEDAVİ VAKFI TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 60 - TİFOYA BAĞLI CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI UTKAN NİHAT ZAFER,YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: İNFEKSİYON DERG., Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 61 - ENDEMİK BİR GUATR BÖLGESİNDEKİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: ÇAĞDAŞ CERRAHİ DERGİSİ, Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 62 - MİKROCERRAHİ LABARATUVAR ÇALIŞMALARINDA KÖPEK OMENTUM DAMARLARININ KULLANILMASI YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: C.Ü TIP FAK.DERGİSİ, Yıl: 1986 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 63 - ÜST GASTROİNTESTİNAL KANAMALARIN SİMETİDİN İLE TEDAVİSİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ, Yıl: 1986 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 64 - KÜNT VE DELİCİ KARACİĞER TRAVMASI GEÇİRMİŞ 14 OLGUNUN ANALİZİ YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: C.Ü TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yıl: 1984 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 65 - ÇOCUKLARDA PARAZİTE BAĞLI BAĞIRSAK OBSTRÜKSİYON VE PERFORASYONU YILDIRIR ALİ CİHAN, Yayın Yeri: C.Ü.TIP FAK.DERGİSİ, Yıl: 1984 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale