x
x

Akademik CV
YÖNETİLEN TEZLER

  • Tıpta Uzmanlık 2019 Ratlarda kolon anastomozu iyileşmesinde trombosit yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması ve beyin omurilik sıvısının lokal uygulamada etkileri MEHMET İLKER ÖZEL
  • Tıpta Uzmanlık 2018 KÖK HÜCRE, PLATELETTEN ZENGİN PLAZMA VE OVARYUM FOLİKÜL SIVISININ YANIK STAZ ZONUNA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (DENEYSEL ÇALIŞMA) HÜSNÜ ÇAĞRI GENÇ