x
x

BÖLÜMLER

Anasayfa BÖLÜMLER Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı

 • Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı

  Genel Tanıtım

  Cerrahi onkoloji kliniğimiz 29.09.2014 tarihinde Prof.Dr.Kürşat Karadayı tarafından kurulmuştur. Cerrahi onkoloji, genel cerrahinin kanser tedavisi üzerine uzmanlaşmış üst ihtisas alanıdır ve bu alanda üst ihtisas eğitimi verilmektedir. Ülkemizde bu üst ihtisas eğitiminin verildiği nadir merkezlerden birisidir. Şu ana kadar 12 Genel Cerrahi Uzmanı kliniğimizde üst ihtisasını tamamlamış olup, Cerrahi Onkoloji uzmanı olarak ülkemizin çeşitli hastanelerinde hizmet vermektedir.

  Hastalarımızın Tedavisi Cerrahi Onkoloji, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji, Radyoloji Ve Nükleer Tıp bölümlerinden oluşan tümör konseyi ile multidisipliner yaklaşım esas alınarak planlanmaktadır. Kliniğimiz, yıllık yapılan ameliyat sayısı ve vaka çeşitliliği açısından ülkemizin en yüksek hacimli merkezlerindendir.

  Kliniğimizde tiroid, meme, mide, on iki parmak barsağı, pankreas, dalak, ince barsak, kalın barsak, rektum, böbrek üstü bezi, safra kesesi ve karaciğer tümörlerinin tedavisi başarı ile uygulanmaktadır. Tümör cerrahisinin ayrılmaz bir parçası lenf bezleridir. Bu amaca uygun olarak boyun, aksiller (koltuk altı), ilioinguinal (kasık), pelvik paraaortik (karın içi ana atardamar etrafı) ve popliteal (diz çukuru) lenf nodu diseksiyonları yapılmaktadır. Mide kanserleri için D-2 lenf nodu diseksiyonu standart olarak uygulanmaktadır. Kolon ve rektum tümörleri için total mezokolik eksizyon ve total mezorektal eksizyon rutin prosedür olarak uygulanmaktadır.

  Kliniğimiz, yemek borusu, mide, kalın barsak, rektum, incebarsak, pankreas, dalak ve böbrek üstü bezi gibi organların tümörlerinin tedavisinde kapalı yöntemle cerrahisinin (torakoskopi/laparoskopi) yapılabildiği sayılı merkezlerden birisidir. Obezite (şişmanlık) özellikle hormon ilişkili kanserlerin bir sebebidir, kliniğimizde Obezite Cerrahisi de laparoskopik olarak yapılmaktadır.

  Kliniğimizde yine çok nadir görülen yumuşak doku tümörlerinin ve cilt kanserlerinin de cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Bu kanserlerin tedavisinde uygulanan izole ekstremite hipertermik perfüzyonu (kemoterapi ilacının sadece tümörlü uzva verilip diğer organların korunması) yapılabilen sayılı merkezler içerisindedir. Meme kanserinin tedavisinde çağdaş yaklaşım olan meme koruyucu, gereğinde aksilla koruyucu ve Onkoplastik Cerrahi başarıyla uygulanmaktadır.

  Metastatik kanserler de kliniğimizde tedavi edilmektedir. Karaciğerin metastatik tümörlerinde rezeksiyon, radyofrekans ablasyon, kemoembolizasyon ve hepatik arter infüzyon kemoterapisi uygulanmaktadır.

  Karın zarının (periton) primer ve metastatik kanserlerinin cerrahi tedavisi ile birlikte karın içerisine sıcak kemoterapi uygulaması (sitoredüktif cerrahi ve HIPEK) konusunda ülkemizin en tecrübeli ve başarılı merkezlerinden birisidir.

  Kliniğimizde 20 yatak kapasiteli servis, Yoğun Bakım Ünitesi ve bir Cerrahi Onkoloji Polikliniği mevcuttur. Ayrıca tanı ve tedavi amaçlı, endoskopi ve kolonoskopi işlemleri genel anestezi altında yapılabilmektedir. Kliniğimizde halen 1 profesör, 1 cerrahi onkoloji uzmanı, 1 yan dal asistanı, 2 intern doktor, 6 hemşire ve 2 sekreter ile hizmet vermektedir.

 • Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı

  Genel Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

 • Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı

 • Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı

 • Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı

 • Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı

 • Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı

  Adres Tarifi : Hastanemiz şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Toplu taşımanın yanı sıra, özel araçlar ile gelen hastalarımız için de yeterli park alanımız bulunmaktadır.

 • Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı