x
x

Akademik CV
BİLDİRİLER

 • 1 - Yutma güçlüğü ile gelen hastada servikal disk protezinin anterior dislokasyonu KARADEMİR MUSTAFA (11.04.2019-14.04.2019), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 33. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 1019-5157
 • 2 - A rarely seen spontaneus nontraumatic atlantoaxial rotatory subluxation after tonsillopharingitis Grisel syndrome in a childhood KARADEMİR MUSTAFA (01.03.2019-03.03.2019), Yayın Yeri: INTERNATIONAL HIPPOCRATES CONGRESS ON MEDICAL AND HEALTH SCIENCESS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-7602-15-2
 • 3 - Deneysel akut pankreatik ensefalopati oluşturulan ratlarda borik asitin serebral ve serebellar hücreler üzerindeki antiapoptotik etkisi KARADEMİR MUSTAFA (14.09.2018-15.09.2018), Yayın Yeri: 15. ANADOLU GASTROENTEROLOJİ GÜNLERİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 4 - The Effects of Hexarelin on Pentylenetetrazole-Induced Epileptic Seizure and Hippocampal Neuronal Damage in Rats KARADEMİR MUSTAFA (01.07.2018-01.07.2018), Yayın Yeri: 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF TURKISH NEUROENDOCRINOLOGY SOCIETY Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 5 - Adölesan Dönemde Bel Ağrısının Önemi, Retrospektif Çalışma KARADEMİR MUSTAFA (12.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: 2. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ROMATOLOJİ GÜNLERİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 6 - Çocukluk ve ergenlik dönemi bel ağrısının etiyolojik açidan değerlendirilmesi KARADEMİR MUSTAFA (20.04.2018-24.04.2018), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 32. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 7 - Servikal travmalarda cerrahi zamanlama KARADEMİR MUSTAFA (20.04.2018-24.04.2018), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 32. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal ISBN:
 • 8 - Karpal tünel sendromu median sinir dekompresyonunda klasik palmar longitudinal cilt insizyonu ile el bileği proksimal transvers mini cilt insizyonu tekniklerinin karşilaştirilmasi KARADEMİR MUSTAFA (20.04.2018-24.04.2018), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 32. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 9 - Meme Kanseri Multipl Vertebral Metastatik Olgu Sunumu KARADEMİR MUSTAFA (28.03.2017-02.04.2017), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 31. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 10 - Psödotümör serebri KARADEMİR MUSTAFA (29.03.2017-02.04.2017), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 31. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal ISBN:
 • 11 - Cervical nerve root anomaly, intraoperative imagingand surgical c KARADEMİR MUSTAFA (29.03.2017-02.04.2017), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 31. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 12 - Therapeutic effect of Ozone above cranial and spinalneuropathy in Diabetic r SÖNMEZ MEHMET AKİF,KARADEMİR MUSTAFA,AKCILAR RAZIYE,KOCAK EMEL,YAY ARZU HANIM,KAYMAK EMİN,GÜREL METİN,ESER OLCAY (29.03.2017-02.04.2017), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 31. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 13 - Pericallosal lipoma, a case report KARADEMİR MUSTAFA (29.03.2017-02.04.2017), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 31. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 14 - Asistan eğitimi ve nöroşirürjide yeni teknolojiler ne kazandırdı, değişen paradigmalar KARADEMİR MUSTAFA (08.04.2016-12.04.2016), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal ISBN:
 • 15 - Ankilozan spondilitli bir hastada minör travma sonrası ölüm: olgu sunumu BOYACI MEHMET GAZİ,TÜNAY KAMİL,RAKIP USAME,KARADEMİR MUSTAFA,KARAVELİOGLU ERGÜN (08.04.2016-12.04.2016), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 16 - Adolescent Lumbar Disc Herniations Impact, Diagnosis and Treatment KARADEMİR MUSTAFA,ESER OLCAY,KARAVELİOGLU ERGÜN (08.04.2016-12.04.2016), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 17 - Sağ oksipital kondil kırığı KARADEMİR MUSTAFA,KARAVELİOGLU ERGÜN,BOYACI MEHMET GAZİ (17.04.2015-21.04.2015), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 29. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 18 - Lastik patlamasi sonrasinda gelişen spinal epidural hematom: bir olgu sunumu BOYACI MEHMET GAZİ,ASLAN ADEM,TÜNAY KAMİL,KARADEMİR MUSTAFA,AYDOĞMUŞ ARDA (17.04.2015-21.04.2015), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 29. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 19 - Kauda ekuina sendromu ile kendini gösteren pnet: nadir bir olgu sunumu BOYACI MEHMET GAZİ,ASLAN ADEM,PEKTAŞ AYHAN,ÖZDEMİR ÇİĞDEM,ARDA AYDOĞMUŞ,RAKIB USAME,KARADEMİR MUSTAFA (17.04.2015-21.04.2015), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 29. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 20 - Kronik kalsifiye subdural hematom KARADEMİR MUSTAFA,KARAVELİOGLU ERGÜN,BOYACI MEHMET GAZİ (17.04.2015-21.04.2015), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİDERNEĞİ 29. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 21 - Surgical strategies for spondylodiscitis due to lumbar disc surgery KÜÇÜK AHMET,KARADEMİR MUSTAFA,TÜMTÜRK ABDÜLFETTAH,ULUTABANCA HALİL,ERÇAL BARIŞ DERYA,ŞENOL SERKAN,MENKÜ AHMET (17.04.2015-21.04.2015), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 29. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 22 - Semptomatik faset sinoviyal kisti 4 olgu sunumu KARADEMİR MUSTAFA,KARAVELİOGLU ERGÜN,BOYACI MEHMET GAZİ,ESER OLCAY (17.04.2015-21.04.2015), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 29. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 23 - Adölesan çağ lomber disk herniasyonlari KARADEMİR MUSTAFA,ÖZKAYA ZÜBEYDE (04.04.2014-04.08.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 24 - Kafa travmasi sonrasi gelişen geç epidural hematom KARADEMİR MUSTAFA,ÖZKAYA ZÜBEYDE (04.04.2014-08.04.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 25 - Kronik subdural hematomun basit burr hole ile drenaji sonrasi interhemisferik hemoraji KARADEMİR MUSTAFA,ÖZKAYA ZÜBEYDE (04.04.2014-08.04.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 26 - Gecikmiş travmatik tek tarafli bazal ganglion kanamasi KARADEMİR MUSTAFA,ÖZKAYA ZÜBEYDE (04.04.2014-08.04.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 27 - Sekestre disk hernisi ile karişan spinal schwannom KARADEMİR MUSTAFA,ÖZGÜN RECEP (04.04.2014-08.04.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 28 - Adölesan çağ lomber spondilolistezis KARADEMİR MUSTAFA,ÖZKAYA ZÜBEYDE (04.04.2014-08.04.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 29 - Jefferson kiriğini taklit eden gelişimsel atlas anomalisi KARADEMİR MUSTAFA,ÖZKAYA ZÜBEYDE (04.04.2014-08.04.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 30 - Vertebra stabilizasyon operasyonu sonrasinda bilateral rodlarin superior migrasyonu KARADEMİR MUSTAFA,ANASIZ HASAN HÜSEYİN,ÖZKAYA ZÜBEYDE (04.04.2014-08.04.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 31 - Semptomatik faset sinoviyal kisti KARADEMİR MUSTAFA,ESER OLCAY (04.04.2014-08.04.2014), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 28. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 32 - Servikal spondilotik myelopatili olgularda unilateral hemilaminektomi dekompresyon uygulamasının laminoplasti ile karşılaştırılması KARADEMİR MUSTAFA,KÜÇÜK AHMET,SELÇUKLU AHMET,MENKÜ AHMET,TUCER BÜLENT (22.04.2011-26.04.2011), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 25. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 33 - Posterior yapıları koruyarak en blok servikal laminoplasti KOÇ RAHMİ KEMAL,MENKÜ AHMET,TUCER BÜLENT,GÖKOĞLU ABDULKERİM,KÜÇÜK AHMET,KARADEMİR MUSTAFA (22.04.2011-26.04.2011), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 25. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 34 - İntradiploik hematom 2 olgu sunumu KARADEMİR MUSTAFA,YÜCEER ABDÜLBAKİ,KÜÇÜK AHMET,ÖKTEM İBRAHİM SUAT (22.04.2011-26.04.2011), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 25. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 35 - İntraserebral hemorajiye sebep olan meninjiom:olgu sunumu KARADEMİR MUSTAFA,YÜCEER ABDÜLBAKİ,GÖKOĞLU ABDÜLKERİM,MENKÜ AHMET (22.04.2011-26.04.2011), Yayın Yeri: TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 25. BİLİMSEL KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: