x
x

Akademik CV
YÖNETİLEN TEZLER

  • Tıpta Uzmanlık 2019 Ankilozan spondilit tanılı hastalarda hastalık aktivitesinin tam kan sayımı parametreleri ile ilişkisi GÜLSÜM ZEYNEP FATMA YAVUZ
  • Tıpta Uzmanlık 2015 Erkeklerde kronik bel ağrısının cinsel fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi BÜLENT ALIM
  • Tıpta Uzmanlık 2014 Romatoid artritte tedavinin uyku kalitesi üzerine etkisi MEHMET SIDDIK TUNÇAY
  • Tıpta Uzmanlık 2013 Fibromiyaljili Hastalarda Balneoterapi ve Fizik Tedavi Ajanlarının Etkinliklerinin Karşılaştırılması ZAFER ÖZER