Akademik CV
BİLDİRİLER

  • 1 - İşyerinde Şiddet Mobbing KUĞU NESİM (10.09.2016-13.09.2016), Yayın Yeri: XXI. UlusaL Sosyal Psikiyatri Kongresi, Çanakkale IGDAŞ Kongre Merkezi). Ulusal Sözlü Bildiri ISBN:
  • 2 - Anksiyete ve Depresyon Birlikteliğinde Bilişsel ve davranışçı Terapi Uygulamaları KUĞU NESİM (02.03.2016-06.03.2016), Yayın Yeri: I.Psikiyatri zirvesi ve 8. Ulusal Anksiyete Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: