Akademik CV
YÖNETİLEN TEZLER

  • Tıpta Uzmanlık 2019 Tıp öğrencilerinde erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun yaygınlığı ve ilişkili etkenler ECE YALDIZ
  • Tıpta Uzmanlık 2017 Üniversite öğrencilerinde uyku sorunları ve ilişkili etkenler YAVUZ YILMAZ
  • Tıpta Uzmanlık 2014 Üniversite öğrencilerinde sosyal anksiyete bozukluğu yaygınlığı, bu bozuklukta öfke ifade tarzı, beden self ilişkisi ve yeme tutumlarının değerlendirilmesi AYŞEGÜL YAĞIZ
  • Tıpta Uzmanlık 2012 Kronik idiopatik ürtiker hastalarındaki psikopatolojinin incelenmesi GÖZDE YONTAR
  • Tıpta Uzmanlık 2010 Sivas ilinde intihar girişiminde bulunan bireylerde psikopatoloji ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi NURYIL YILMAZ
  • Tıpta Uzmanlık 2010 İntihar girişiminde bulunan çocuk ve ergenlerin anne ve/veya babalarında psikopatoloji ve aile işlevselliğinin incelenmesi FERİDE MEYDAN
  • Tıpta Uzmanlık 2006 Bipolar I bozukluğu olan ötimik olgularda difüzyon ağırlıklı görüntüleme yönetmi ile beyin bulgularının araştırılması ASLIHAN ÇELİK ERDEN
  • Tıpta Uzmanlık 2006 Bipolar I bozukluğu olan ötimik olgularda difüzyon ağırlıklı görüntüleme yöntemi ile beyin bulgularının araştırılması ASLIHAN ERDEN
  • Tıpta Uzmanlık 2005 Sivas il merkezinde intihar davranışının yaygınlığı ve sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi ÖZDEN POLATÖZ
  • Yüksek Lisans 2006 Beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi ÇETİN ALTUNBAŞ