x
x

Akademik CV
ÖDÜLLER

  • 2017 Akademik ödül SAĞLIK BAKANLIĞI, Karadeniz Teknik Üniv., Erciyes Üniv, İatanbul Üniv. Diğer , TÜRKİYE
  • 2017 Sözlü Bildiri Ödülü SAĞLIK BAKANLIĞI, Karadeniz Teknik Üniv., Erciyes Üniv, İatanbul Üniv. Diğer , TÜRKİYE
  • 2010 Fourth International Conference on Phthiraptera Poster . lüğü ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Üniversite , TÜRKİYE