x
x

Akademik CV
YÖNETİLEN TEZLER

  • Doktora 2019 Keratitli hastalardan alınan kornea kazıntı ve sürüntü örneklerinde Acanthamoeba türlerinin üretilmesi ve genotiplendirilmesi EREN YENİDÜNYA
  • Yüksek Lisans 2019 Endoskopi ve kolonoskopi yapılan hastalarda Entamoeba hıstolytıca, Giardıa ıntestınalıs ve Cryptosporıdıum spp. sıklığının araştırılması MEHMET TUGAY EREN
  • Yüksek Lisans 2017 Sivas ili merkez köy İlköğretim okulu öğrencilerinde bağırsak parazitleri varlığının araştıralması ÖZER GÜNGÖRDÜ
  • Yüksek Lisans 2017 Kanser hastalarında ıfa tekniği ile microsporidium spp.'nin sıklığının araştırılması DERYA GÜL SAĞCI
  • Yüksek Lisans 2015 Koroner anjiyografi olan hastalarda toxoplasma gondii seropozitifliğinin araştırılması FURKAN DURAN
  • Yüksek Lisans 2014 Hatay ilindeki ev tozu akar faunasının belirlenmesi ve alerji ile ilişkisinin araştırılması BURCU GÜLKAN
  • Yüksek Lisans 2010 Kocaeli ilinde iki ilköğretim okulu çocuklarında Enterobius vermicularis dağılımının araştırılması ve parazitozun biyokimyasal analizi AHMET KUZU
  • Yüksek Lisans 2006 Fotokatalitik sistemler (titanyum dioksit (TiO2) süspansiyon)ile giardıa intestinalis'in giderimi ALPER ASLAN