x
x

Akademik CV
PROJELER

 • 1 - Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 15.03.2016 - 14.03.2017
 • 2 - Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.02.2015 - 14.03.2017 20.000 TÜRK LİRASI
 • 3 - Türkiye de Ruhsatlı Kaplıca sularının Acanthamoeba ve Naegleria yönünden Araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 22.01.2015 - 23.01.2017
 • 4 - Koroner Anjiografi olan Hastalarda Anti Toxoplasma gondii sıklığının Araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.12.2014 - 03.01.2016
 • 5 - Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 03.03.2014 - 30.12.2015 100000 TÜRK LİRASI
 • 6 - İnsan ve Sığırlarda Saptanan Giardia Türlerinin PCR Restrıctıon Fragment Length Polymorphısm RFLP Yöntemiyle Genotiplendirilmesi Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.01.2012 - 01.01.2014 200000
 • 7 - TÜBİTAK TBAG 12391 Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.01.1998 - 01.01.1999 3000
 • 8 - Ülkemizde yetişen bazı bitki türlerinin anti parazitik ve DNA koruyucu aktivitelerinin incelenmesi Araştırmacı BAP Tamamlandı -
 • 9 - Sivas ta insanlarda evcil hayvanlarda ve çevresel örneklerde Cryptosporidium spp nin ELISA IFAT ve PCR yöntemleri ile araştırılması ve tanıda kullanılan yöntemlerin duyarlılık ve seçiciliğinin karşılaştırılması Araştırmacı BAP Tamamlandı -
 • 10 - Taşra İlköğretim okullarında Sağlık ve temizlik çalışmaları Araştırmacı BAP Tamamlandı -
 • 11 - Giyardiyozun giardiosis patogenez mekanizması tanısal ve epidemiyolojik özellikleri Araştırmacı BAP Tamamlandı -
 • 12 - Giardia intestinalis in aksenik kültürü patogenez mekanizması tanısal ve epidemiyolojik özellikleri Araştırmacı BAP Tamamlandı -
 • 13 - Ordu dan Alınan Su Örneklerinde Blastocystis Türlerinin Moleküler Teknikler Kullanılarak Araştırılması Proje Hakemliği Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 20.03.2016 -
 • 14 - Ordu İli İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Pediculuscapitis Yaygınlığının Belirlenmesi Proje Hakemliği Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 29.02.2016 -