x
x

Akademik CV
DERSLER

 • Lisans 2013-2014 Kanser ve Genetik Türkçe 1
 • Lisans 2013-2014 Mendelien Kalıtım Türkçe 2
 • Lisans 2013-2014 Multifaktöriel Kalıtım Türkçe 2
 • Lisans 2013-2014 Mutasyonlar Türkçe 4
 • Lisans 2013-2014 Non Mendelien Kalıtım Türkçe 4
 • Lisans 2013-2014 Sitogenetik Türkçe 4
 • Lisans 2013-2014 Tek Gen Kalıtımı Türkçe 2
 • Lisans 2012-2013 İmmunogenetik Türkçe 2
 • Lisans 2012-2013 Kalıtsal Kas Hastalıkları Türkçe 2
 • Lisans 2012-2013 Kalıtsal Kas Hastalıkları Türkçe 2
 • Lisans 2012-2013 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Türkçe 2
 • Lisans 2012-2013 Kanser ve Genetik Türkçe 1
 • Lisans 2012-2013 Kondrodistrofiler Türkçe 3
 • Lisans 2012-2013 Konjenital Anomaliler Türkçe 2
 • Lisans 2012-2013 Mendelien Kalıtım Türkçe 2
 • Lisans 2012-2013 Multifaktöriel Kalıtım Türkçe 2
 • Lisans 2012-2013 Mutasyonlar Türkçe 4
 • Lisans 2012-2013 Non Mendelien Kalıtım Türkçe 4
 • Lisans 2012-2013 Populasyon Genetiği Türkçe 2
 • Lisans 2012-2013 Populasyon Genetiği Türkçe 2
 • Lisans 2012-2013 Prenatal Tanı ve Genetik Danışma Türkçe 2
 • Lisans 2012-2013 Seksüel Gelişim Anomalileri Türkçe 3
 • Lisans 2012-2013 Sitogenetik Türkçe 4
 • Lisans 2012-2013 Tek Gen Kalıtımı Türkçe 2
 • Doktora 2013-2014 Depo Hastalıkları Türkçe 4
 • Doktora 2013-2014 Farmakogenetik Türkçe 4
 • Doktora 2013-2014 Gen Tedavisi Türkçe 4
 • Doktora 2013-2014 Hematolojik, solid ve pediatrik Maligniteler Türkçe 4
 • Doktora 2013-2014 Herediter, non-herediter kanserler ve instabilite kırık sendromları Türkçe 4