x
x

Akademik CV
YÖNETİLEN TEZLER

  • Tıpta Uzmanlık 2015 Tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarda glutatyon S-transferaz (GST) polimorfizminin bir risk faktörü olarak araştırılması NEJMİYE AKKUŞ
  • Tıpta Uzmanlık 2014 Bölgemizde rastlanan MEFV gen mutasyonları arasında R202Q ve M694V olgularının genotip fenotip ilişkisi GÜLSEREN ERKOCA GÖKTOLGA