x
x

Akademik CV
BİLDİRİLER

 • 1 - Yasadışı Göçün Adli Bilimlerdeki Yeri YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA (12.10.2017-14.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası 2. Adli SosyalHizmet Kongresi Uluslararası ISBN:
 • 2 - Çöpte bulunan bebek olgu sunumu BÜTÜN CELAL,YILMAZ EDA,YILDIRIM ALİ,YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA (11.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 14. Adli Bilimler Kongresi, Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 3 - Aile İçi Şiddet YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA (03.11.2016-04.11.2016), Yayın Yeri: Uluslararası II. Adli Hemşirelik Kongresi ve I. Adli Sosyal Hizmet Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 4 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı nda 2006 2015 yılları arasında adli raporu düzenlenen zehirlenme olgularının medikolegal değerlendirilmesi İLHAN RAMAZAN,ÖĞÜT OĞUZHAN,YILMAZ EDA,Kartal Muhammet Nur,ARTAR ADEM,YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA,YILDIRIM ALİ,BÜTÜN CELAL (27.04.2016-30.04.2016), Yayın Yeri: 13. Adli Bilimler Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN:
 • 5 - Sentetik kannabinoid intoksikasyonuna bağlı ölüm Üç olgu sunumu ÖĞÜT OĞUZHAN,İLHAN RAMAZAN,YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA (27.04.2016-30.04.2016), Yayın Yeri: 13. Adli Bilimler Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 6 - Tendon hasarında kullanılan ortopedik ve radyolojik terimlerin adli travmatoloji yönünden değerlendirilmesi YILMAZ EDA,İLHAN RAMAZAN,ARTAR ADEM,YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA (27.04.2016-30.04.2016), Yayın Yeri: 13. Adli Bilimler Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 7 - Bütan gazı inhalasyonu sonucu ölüm İki olgu sunumu İLHAN RAMAZAN,ARTAR ADEM,BÜTÜN CELAL,YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA (23.10.2014-25.10.2014), Yayın Yeri: XI. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi Uluslararası Poster ISBN:
 • 8 - Virtopsinin otopsiye üstünlüğünü ortaya koyan olguların sunumu ÇELİK MUHARREM,BÜTÜN CELAL,YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA,GÜMÜŞ CESUR,ÖZTOPRAK İBRAHİM (23.10.2014-25.10.2014), Yayın Yeri: XI. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi Uluslararası Poster ISBN:
 • 9 - Adli olgularda organ nakli sürecinde adli tıbbın rolü İLHAN RAMAZAN,YAMAN SEMA,BÜTÜN CELAL,YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA,Özen Bahadır (08.05.2014-11.05.2014), Yayın Yeri: Adli Bilimler Bahar Sempozyumu Ulusal Poster ISBN:
 • 10 - Akciğerde yağ embolisine bağlı ölüm Olgu sunumu İLHAN RAMAZAN,Özen Bahadır,Beder Cemil,ÖĞÜT OĞUZHAN,BÜTÜN CELAL,ARSLAN SULHATTİN,YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA (08.05.2014-11.05.2014), Yayın Yeri: Adli Bilimler Bahar Sempozyumu Ulusal Poster ISBN:
 • 11 - İş kazasına bağlı ölüm İki olgu sunumu BÜTÜN CELAL,YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA,YAMAN SEMA,ARTAR ADEM,ÖĞÜT OĞUZHAN (23.04.2014-26.04.2014), Yayın Yeri: XI. Adli Bilimler Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 12 - Düşme nedeniyle acile başvuran 0 3 yaş grubu çocuklarda fiziksel istismarın incelenmesi Özen Bahadır,BÜTÜN CELAL,YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA (13.11.2013-16.11.2013), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu-Adli Bilimler ve Sanat Ulusal Poster ISBN:
 • 13 - Dissekan aort anevrizması rüptürüne bağlı ani ölüm olgusu İLHAN RAMAZAN,YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA,BÜTÜN CELAL,Özen Bahadır (30.10.2013-02.11.2013), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 14 - Fiziksel çocuk istismarının incelenmesi YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA,Özen Bahadır,BÜTÜN CELAL (30.10.2013-02.11.2013), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi Ulusal Poster ISBN: