x
x

Akademik CV
PROJELER

  • 1 - Dermal swaplama yöntemiyle deri üzerindeki tükürük kalıntılarında amilaz enzimi aktivitesinin tespiti Yönetici DİĞER Tamamlandı - 1112
  • 2 - Virtopside çok kesitli bilgisayarlı tomografinin MSCT önemi Yönetici DİĞER Tamamlandı - 8000
  • 3 - Türk popülasyonunda D1S80 ve HumFABP2 gen polimorfizminin araştırılması Yönetici DİĞER Tamamlandı - 16000
  • 4 - Çeşitli tip av tüfeklerinde atış mesafelerine göre namlu ürünlerinin yaralama ve öldürmeye etkisinin araştırılması Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 25