x
x

Akademik CV
YÖNETİLEN TEZLER

  • Tıpta Uzmanlık 2017 çOCUK İSTİSMARININ İNCELENMESİ Sema GÖKKOCA YAMAN
  • Tıpta Uzmanlık 2017 Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde çalışan araştırma görevlisi hekimlerin çocuk istismarı ve ihmali hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi SEMA YAMAN
  • Tıpta Uzmanlık 2008 Virtopside çok kesitli bilgisayarlı tomografinin önemi MUHARREM ÇELİK
  • Tıpta Uzmanlık 2004 Sürüntü yöntemiyle deri üzerindeki tükürük kalıntılarında amiloz enzimi aktivitesinin tespiti DOĞU BARIŞ KILIÇÇIOĞLU
  • Tıpta Uzmanlık 2003 Sivas ilinde silah sahibi kişilerin sosyodemografik ve kişilik özelliklerine kriminolojik yaklaşım ÖZGÜN DEMİRKAN
  • Tıpta Uzmanlık 1999 Likit petrol gazı (LPG) zehirlenmelerine bağlı ölümlerin adli tıp yönünden deneysel olarak araştırılması BORA BOZ