x
x

Akademik CV
BİLDİRİLER

 • 1 - YILDIRIM MALİK EJDER (20.02.2020-22.02.2020), Yayın Yeri: V. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 2 - Parsiyel Korpus Kallozum Agenezisi, Ventriküler Septal Defekt, Retinoblastom ve Sensorinöral İşitme Kaybı Olan 13q Delesyon Sendromlu Bir Olgu İNAN CİHAN,YILDIRIM MALİK EJDER,TUNÇ GAFFARİ (31.10.2019-02.11.2019), Yayın Yeri: Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 3 - A rare AMH variant in a case with persistent Mullerian Duct syndrome KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,YILDIRIM MALİK EJDER (21.02.2019-23.02.2019), Yayın Yeri: ULUSLARARASI KATILIMLI ERCİYES TIP GENETİK GÜNLERİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 4 - Two diseases associated with chromosome 19 in an infertile male patient YILDIRIM MALİK EJDER,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE (21.02.2019-23.02.2019), Yayın Yeri: ULUSLARARASI KATILIMLI ERCİYES TIP GENETİK GÜNLERİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 5 - A CASE OF FLOATING-HARBOR SYNDROME WİTH A NOVEL MUTATİON YILDIRIM MALİK EJDER (26.10.2018-30.10.2018), Yayın Yeri: TBD ULUSLARARASI BİYOKİMYA KONGRESİ 2018 29. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 6 - İLİŞKİLİ HASTALIKLARDA HLA-B27 SIKLIĞI YILDIRIM MALİK EJDER (15.09.2018-16.09.2018), Yayın Yeri: 5. SİVAS ROMATOLOJİ GÜNLERİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 7 - A familial case of hypochondroplasia with Gypsy origin KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,YILDIRIM MALİK EJDER (07.03.2018-10.03.2018), Yayın Yeri: ERCİYES TIP GENETİK GÜNLERİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 8 - A Familal Case of Hypochondroplasia with Gypsy Origin KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,YILDIRIM MALİK EJDER (07.03.2018-10.03.2018), Yayın Yeri: erciyes tıp genetik günleri Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 9 - İNMEYLE GELEN PSÖDOKSANTOMA ELASTİKUMLU BİR AİLENİN İNCELENMESİ ÇİĞDEM BURHANETTİN,BOLAYIR ASLI,GÖKÇE ŞEYDA FİGÜL,Bolayır Hasan Ata,YILDIRIM MALİK EJDER,KAYIM YILDIZ ÖZLEM,BOLAYIR ERTUĞRUL,Topaktaş Ahmet Suat (24.11.2017-30.11.2017), Yayın Yeri: 53. Ulusal Nöroloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 10 - ÇİĞDEM BURHANETTİN,BOLAYIR ASLI,GÖKÇE ŞEYDA FİGÜL,BOLAYIR HASAN ATA,YILDIRIM MALİK EJDER,KAYIM YILDIZ ÖZLEM,BOLAYIR ERTUĞRUL,TOPAKTAŞ AHMET SUAT (24.11.2017-30.11.2017), Yayın Yeri: 53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 11 - investigation of the levels of malondialdehyde, vitamin E and selenium in patients with familial mediterranean fever KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,YILDIRIM MALİK EJDER,ERŞAN SERPİL,CEYHAN DOĞAN SEVİL,bakır deniz,BAKIR SEVTAP,SEZGİN İLHAN (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: international biochemical congress Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 12 - Investigation of the levels of malondialdehyde, vitamin E and selenium in patients with Familial Mediterranean Fever KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,YILDIRIM MALİK EJDER,ERŞAN SERPİL,CEYHAN DOĞAN SEVİL,BAKIR DENİZ,BAKIR SEVTAP,SEZGİN İLHAN (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL BIOCHEMICALCONGRESS2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 13 - 8q22.3 q24.23 duplication in a patient with oral frenulum andnormal intellectual development KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,YILDIRIM MALİK EJDER,BAŞER BURAK,SEZGİN İLHAN (01.07.2017-04.07.2017), Yayın Yeri: 11th European Cytogenetics Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 14 - The prevalence of familial Mediterranean fever (FMF) mutations in pediatric patients with asthma and allergic rhinitis YILDIRIM MALİK EJDER,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,KILIÇGÜN HASAN,Duksal Fatma (11.05.2017-13.05.2017), Yayın Yeri: Erciyes Tıp Genetik Günleri Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 15 - THE PREVALENCE OF FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER (FMF) MUTATIONS IN PEDIATRİC PATIENTS WITH ASTHMA AND ALLERGIC RHINITIS YILDIRIM MALİK EJDER,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,KILIÇGÜN HASAN,DUKSAL FATMA (11.05.2017-13.05.2017), Yayın Yeri: Erciyes Medical Genetics Days 2017 Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
 • 16 - PLAZMINOJEN AKTIVATÖR INHIBITÖR TIP 1 VE ENDOMETRIUMKANSERI ARASINDAKI OLASI ILIŞKI YILDIRIM MALİK EJDER,KARAKUŞ SAVAŞ,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,KILIÇGÜN HASAN,ERŞAN SERPİL,BAKIR SEVTAP (02.11.2016-05.11.2016), Yayın Yeri: TBD BİYOKİMYA GÜNLERİ Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 17 - THE POSSIBLE ASSOCIATION OF SOME THROMBOPHILIC GENE POLYMORPHISMS WITH DEEP VEIN THROMBOSIS AND PULMONARY THROMBOEMBOLISM YILDIRIM MALİK EJDER,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,KILIÇGÜN HASAN,ÖZDEMİR ÖZTÜRK,BETON OSMAN,TEKİN YUSUF KENAN (05.10.2016-09.10.2016), Yayın Yeri: 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 18 - The MEFV mutation profiles and SAA1 gene BcII polymorphism in chronic renal failure patients that requiring long-term haemodialysis in Turkish population ÖZDEMİR ÖZTÜRK,ÇETİNKAYA SELMA,KAYATAŞ MANSUR,SILAN FATMA,YILDIRIM MALİK EJDER,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,BAĞCI BİNNUR,Yalçıntepe S Atık,Akar E,CANDAN FERHAN (08.06.2013-11.06.2013), Yayın Yeri: European Human Genetics Conference 2013 Uluslararası Özet bildiri ISBN: