x

Akademik CV
DERSLER

 • Lisans 2019-2020 DNA VE RNA SENTEZİ Türkçe 2
 • Lisans 2019-2020 GEN-GENOM Türkçe 2
 • Lisans 2019-2020 GENETİK TERMİNOLOJİ Türkçe 2
 • Lisans 2019-2020 KANSER GENETİĞİ Türkçe 2
 • Lisans 2019-2020 KONJENİTAL ANOMALİLER Türkçe 2
 • Lisans 2019-2020 MUTASYONLAR Türkçe 2
 • Lisans 2019-2020 SİTOGENETİK Türkçe 3
 • Lisans 2018-2019 DİSMORFOLOJİ Türkçe 2
 • Lisans 2018-2019 GEN-GENOM Türkçe 2
 • Lisans 2018-2019 GENETİK TERMİNOLOJİ Türkçe 2
 • Lisans 2018-2019 KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ Türkçe 2
 • Lisans 2018-2019 KALITSAL KAS HASTALIKLARI Türkçe 1
 • Lisans 2018-2019 KANSER GENETİĞİ Türkçe 2
 • Lisans 2018-2019 KONDRODİSTROFİLER Türkçe 2
 • Lisans 2018-2019 KONJENİTAL ANOMALİLER Türkçe 2
 • Lisans 2018-2019 MUTASYONLAR Türkçe 2
 • Lisans 2018-2019 SİTOGENETİK Türkçe 3