x

Akademik CV
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

  • 2004 - 2008 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI
    Tez Adı: Populasyonda Anjiotensin Converting Enzim (ACE) İnsersiyon/Delesyon (I/D) gen polimorfizmi ve allel sıklığı
  • 1985 - 1991 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP PR.
    Tez Adı: