x

Akademik CV
PROJELER

  • 1 - TET2 GENİ VARYANTLARININ MULTİPL SKLEROZ İLE OLASI İLİŞKİSİ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 12.02.2019 - 04.02.2020 18576 TÜRK LİRASI
  • 2 - Multipl Skleroz hastalarında plazma D vitamini düzeyi ve Vitamin D Reseptör(VDR) Gen polimorfizminin araştırılması ve kontrol grubuyla kıyaslanması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 26.02.2019 - 01.10.2019 20000 TÜRK LİRASI
  • 3 - MCP-1 DÜZEYİ VE MCP-1 VE CCR2 GEN POLİMORFİZMLERİNİN KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA PULMONER HİPERTANSİYON GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 14.03.2017 - 15.01.2019 10000 TÜRK LİRASI
  • 4 - Sivas yöresinde Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı tanılı hastalarda PKD1 geni mutasyonlarının tanımlanması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 28.03.2017 - 11.09.2018 49200 TÜRK LİRASI