x
x

Akademik CV
BİLDİRİLER

  • 1 - Stronsiyumun ratlarda redyoterapiye bağlı gelişen cilt toksisitesinde koruyucu/tedavi edici etkisi- SONRASINDA YAYINA DÖNÜŞMÜŞTÜR. YÜCEL BİRSEN,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÖZE ÖMER FAHRETTİN,ERDİŞ EDA,Bahar Seher,Celasun Mustafa Gürol,KAÇAN TURGUT,AKYOL MELİH (22.11.2017-26.11.2017), Yayın Yeri: XXIII PROF DR LÜTFÜ TAT SEMPOZYUMU Ulusal Özet bildiri ISBN:
  • 2 - Bir deri yaralanması modeli olarak Caenorhabditis Elegans bireylerinde stronsiyum ile ortaya çıkan değişiklikler Hengirmen İrem,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,Özpınar Necati,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT (22.11.2017-26.11.2017), Yayın Yeri: XXIII. Prof Dr Lütfü Tat Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN:
  • 3 - Down sndromlu bir olguda elastozis perorans serpijinoza- SONRASINDA YAYINA DÖNÜŞMÜŞTÜR. BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT (28.09.2017-01.10.2017), Yayın Yeri: V. DOD Dermatoloji Gündemi Ulusal Özet bildiri ISBN:
  • 4 - Parietal atrezik sefalosel Bir olgu BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,ATALAR MEHMET HAYDAR,AKYOL MELİH (28.09.2016-02.10.2016), Yayın Yeri: EADV Kongresi Uluslararası Poster ISBN:
  • 5 - LATE ONSET ATOPIC DERMATITIS AND VITILIGO A CASE REPORT BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH (28.09.2016-02.10.2016), Yayın Yeri: EADV Kongresi Uluslararası Poster ISBN:
  • 6 - C elegans bireylerinde siklosporinin etkinliğini değerlendirilmesi Tosun Mustafa,BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,Necati Özpınar,ÖZÇELİK SEDAT (18.11.2015-22.11.2015), Yayın Yeri: Lütfü Tat Dermatoloji Simpozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
  • 7 - Pemfigoid tedavisi AKYOL MELİH (18.11.2015-22.11.2015), Yayın Yeri: Lütfü Tat Dermatoloji Simpozyumu Ulusal Davetli konuşmacı ISBN:
  • 8 - Nanodermatoloji AKYOL MELİH (03.09.2015-06.09.2015), Yayın Yeri: DOD Gündemi (Eskişehir) Ulusal Davetli konuşmacı ISBN:
  • 9 - Conventional therapies cyclosporin methotrexateConventional theapies acitretin phototherapy AKYOL MELİH (25.06.2015-26.06.2015), Yayın Yeri: KTÜ Faculty of Medicine and University of Bern Psoriasis Joint Meeting; Uluslararası Davetli konuşmacı ISBN: