x
x

Akademik CV
MAKALELER

 • 1 - THE RELATIONSHIP BETWEEN PITYRIASIS ROSEA, SEASONAL FACTORS AND OTHER HERPETIC INFECTIONS: A TIME SERIES ANALYSIS BERKSOY HAYTA SİBEL,YASAK GÜNER RUKİYE,Çam Selim,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: DERMATOLOGİCA SİNİCA, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 2 - Pruritus is not sensorial in psoriasis: The mutual interactions between dermatologic life quality and pruritus BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: GAZZETTA MEDICA ITALIANA - ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
 • 3 - The effects of sun protection behaviours on actinic keratosis in older people BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,ÖZPINAR SALİHA,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE AND CLINICAL INVENTION, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: İndex Copernicus, DOAJ Özgün Makale
 • 4 - Clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of cutaneous leishmaniasis in Turkey UZUN SONER,GÜREL MEHMET SALİH,DURDU MURAT,AKYOL MELİH,FETTAHLIOĞLU KARAMAN BİLGE,AKSOY MUSTAFA,AYTEKİN SEMA,BORLU MURAT,DOĞAN İNAN ESRA,DOĞRAMACI ÇİĞDEM ASENA,KAPICIOĞLU YELDA,AKMAN KARAKAŞ AYŞE,KAYA TAMER İRFAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZBEL YUSUF,TÖZ ÖZENS, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
 • 5 - Increased expressed emotion in patients with psoriasis BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,Albayrak Funda,KUĞU NESİM,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: NEUROPSYCHIATRY AND NEUROPSYCHOLOGY, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI Özgün Makale
 • 6 - Rosacea is associated with thyroid autoimmunity: A case control study BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,Çam Selim,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: ACTA ENDOCRİNOLOGİCA, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 7 - Clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of cutaneous leishmaniasis in Turkey UZUN SONER,GÜREL MEHMET SALİH,DURDU MURAT,AKYOL MELİH,FETTAHLIOĞLU KARAMAN BİLGE,AKSOY MUSTAFA,Aytekin Sema,Borlu Murat,İnan Doğan Esra,Doğramacı Çiğdem Asena,Kapıcıoğlu Yelda,AKMAN KARAKAŞ AYŞE,KAYA TAMER İRFAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZBEL YUSUF,Özensoy Tö, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Derleme Makale
 • 8 - The effects of mometasone furoate and strontium chloride in a rat model of allergic rhinitis. ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,DOĞAN ÖMER TAMER,SARAÇ BÜLENT,TURGUT NERGİZ HACER,DURMUŞ KASIM,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Ear Nose Throat J, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 9 - EFFECTS OF STRONTIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE IN CAENORHABDITIS ELEGANS INDIVIDUALS AS A MODEL FOR SKIN AGING GÜNER RUKİYE,BERKSOY HAYTA SİBEL,Özpınar Necati,AKYOL MELİH,Tosun Mustafa,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: EUROPEAN JOURNAL OFPHARMACEUTICAL AND MEDICAL RESEARCH, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: index copernicus Özgün Makale
 • 10 - Nanoteknolojinin dermatoloji alanında kullanımı BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: GÜNCEL DERMATOLOJİ DERGİSİ, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale
 • 11 - EFFECT OF MOMETASONE FUROATE AND STRONTIUM CHLORIDE ON ALLERGIC RHINITIS IN A RAT MODEL ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,DOĞAN ÖMER TAMER,SARAÇ BÜLENT,TURGUT NERGİZ HACER,DURMUŞ KASIM,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Ear, Nose and Throat Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 12 - The reduction in inflammation and impairment in wound healing by using strontium chloride hexahydrate BERKSOY HAYTA SİBEL,DURMUŞ KASIM,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,YILDIZ ESİN,HİSARCIKLIO MEHMET,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: CUTANEOUS AND OCULAR TOXİCOLOGY, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 13 - Changes emerging with calcineurin inhibition in Caenorhabditis Tosun Mustafa,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 14 - Blood mean platelet volume may be predictive for disease course in the cases with pemphigus vulgaris BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: BIOMEDICAL RESEARCH, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 15 - STRONTIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE AS A CANDIDATE MOLECULE FOR LONG TERM TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,TURGUT NERGİZ HACER,DURMUŞ KASIM,DOĞAN ÖMER TAMER,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Indian Journal of Medical Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
 • 16 - INVESTIGATION OF THE EFFECT OF STRONTIUM ON THE RECOVERY OF EXPERIMENTAL SUBCONDYLAR MANDIBULAR FRACTURES BY USING A SPONGOSTAN AS A CARRIER DURMUŞ KASIM,TURGUT NERGİZ HACER,TUNCER ERSİN,ÖZER HATİCE,AKYOL MELİH,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF, Yayın Yeri: KBB Forum, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 17 - Therapeutic and prophylactic effects of strontium on radiotherapy-induced skin toxicity in rats YÜCEL BİRSEN,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÖZE ÖMER FAHRETTİN,ERDİŞ EDA,BAHAR SEHER,CELASUN MUSTAFA GÜROL,KAÇAN TURGUT,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: TURKDERM, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
 • 18 - BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,ALDEMİR AYKUT,ÖZÇELİK SEDAT,UZUN AYLA, Yayın Yeri: DOD Clinical Case Reports, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi
 • 19 - HİSTOPATHOLOGİCAL EVALUATİON OF THE EFFECT OF LOCALLY ADMİNİSTERED STRONTİUM ON HEALİNG TİME İN MANDİBULAR FRACTURES EXPERİMENTAL STUDY DURMUŞ KASIM,TURGUT NERGİZ HACER,ERDOĞAN MEHTAP,TUNCER ERSİN,ÖZER HATİCE,ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Advances in Clinical and Experimental Medicine, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 20 - Epidemiology of Pemphigus in Turkey: One-yearProspective Study of 220 Cases YAYLI SAVAŞ,HARMAN MEHMET,BÜLBÜL BAŞKAN EMEL,AKMAN KARAKAŞ AYŞE,GENÇ YESER,GERÇEKER TÜRK BENGÜ,ODYAKMAZ DEMİRSOY EVREN,GÜNAŞTI TOPAL SUHAN,GÜNEŞ BİLGİLİ SERAP,İLTER NİLSEL,FERAHBAŞ KESİKOĞLU AYTEN,BOZKURT ŞAVK EKİN,AFŞAR FATMA ŞULE,AYTEKİN SEMA,KAYA TAMER, Yayın Yeri: ACTA DERMATOVENEROLOGICA CROATICA, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 21 - Strontium chloride hexahydrate as a candidate molecule for long-term treatment of allergic rhinitis ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,TURGUT NERGİZ HACER,DURMUŞ KASIM,DOĞAN ÖMER TAMER,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Indian Journal of Medical Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 22 - Epidemiology of Pemphigus in Turkey: One-year Prospective Study of 220 Cases YAYLI SAVAŞ,HARMAN MEHMET,BÜLBÜL BASKAN EMEL,AKMAN KARAKAŞ AYŞE,GENÇ YEŞER,GERCEKER TURK BENGÜ,ODYYAKMAZ DEMİRSOY EVREN,GÜNAŞTI SÜHAN,BİLGİLİ SERAP GÜNEŞ,İLTER NİLSEL,FERAHBAŞ ERCİYES,SAVK EKİN,AFŞAR FATMA ŞULE,AYTEKİN SEMA,KAYA TAMER İRFAN,HAYTA SİBEL BE, Yayın Yeri: Acta Dermatovenerologica Croatica, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 23 - Epidemiology of Pemphigus in Turkey: One-year ProspectiveStudy of 220 Cases YAYLI SAVAŞ,HARMAN MEHMET,BÜLBÜL BAŞKAN EMEL,AKMAN KARAKAŞ AYŞE,GENÇ YEŞER,GERÇEKER TÜRK BENGÜ,ODYAKMAZ DEMİRSOY EVREN,GÜNAŞTI TOPAL SUHAN,GÜNEŞ BİLGİLİ SERAP,İLTER NİLSEL,FERAHBAŞ KESİKOĞLU AYTEN,BOZKURT ŞAVK EKİN,AFŞAR FATMA ŞULE,AYTEKİN SEMA,KAYA TAMER, Yayın Yeri: Acta Dermatovenerologica Croatica, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 24 - A case of pseudoangioedema as a superior vena cava syndrome BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,ARSLAN SULHATTİN,GÜMÜŞ CESUR,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus Vaka Takdimi
 • 25 - Epidemiology of Pemphigus in Turkey: One-year Prospective Study of 220 Cases YAYLI SAVAŞ,UZUN SONER,HARMAN MEHMET,İLTER NİLSEL,AKYOL MELİH,BÜLBÜL BAŞKAN EMEL,DURDU MURAT,SEÇKİN GENÇOSMANOĞLU DİLEK,ERDEM CENGİZHAN,BOZKURT ŞAVK EKİN,ODYAKMAZ DEMİRSOY EVREN,AKMAN KARAKAŞ AYŞE,ONSUN NAHİDE,GÜREL MEHMET SALİH,KAYA TAMER İRFAN, Yayın Yeri: ACTA DERMATOVENEROLOGICA CROATICA, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 26 - Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu 2016 AKYOL MELİH,ALPER FATMA SİBEL,ATAKAN ZEHRA NİLGÜN,BÜLBÜL BAŞKAN EMEL,GÜRER MEHMET ALİ,KOÇ EROL,ONSUN NAHİDE,ÖZARMAĞAN GÜZİN,ŞENTÜRK NİLGÜN,YAYLI SAVAŞ, Yayın Yeri: Türkderm, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Derleme Makale
 • 27 - A Case of Pseudoangioedema As A Superior Vena Cava Syndrome BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,ARSLAN SULHATTİN,GÜMÜŞ CESUR,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus Editöre Mektup
 • 28 - Metabolic syndrome may be an important comorbidity in patients with seborrheic dermatitis. İmamoğlu Betül,BERKSOY HAYTA SİBEL,GÜNER RUKİYE,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: Arch Med Sci Atheroscler Dis, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: PubMed Özgün Makale
 • 29 - Psychological factors and temperament effects on the treatment in psoriasis patients Kaya Özge,BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus Editöre Mektup
 • 30 - Pain in heels Two cases with piezogenic pedal papules HAYTA EMRULLAH,BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,ŞAHİN ÖZLEM,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: International Journal of Case Reports and Images, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: PubShub Vaka Takdimi
 • 31 - Evaluation of sleep quality in patients with psoriasis Fatma Biçici,BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: TURKDERM, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 32 - Supression of sweating in palmar hyperhydrosis with 5 strontium chloride hexahydrate AKYOL MELİH,BERKSOY HAYTA SİBEL,Yasak Rukiye,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: Dermatologic Therapy, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi
 • 33 - Strontium Chloride Can It Be a New Treatment Option for Ulcerative Colitis Topal Firdevs,SAYGILI YÖNEM NACİYE ÖZLEM,TUZCU NEVİN,TUZCU MEHMET,ATASEVEN HİLMİ,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Biomed Research International, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 34 - Effect of Strontium Chloride on Experimental Bladder Inflammation in Rat Korgalı Esat,DÜNDAR GÖKÇE,Coşkun Açıkalın Kübra,AKYOL MELİH,TUTAR YUSUF,Ayan Semih,GÖKÇE GÖKHAN,GÜLTEKİN EMİN YENER, Yayın Yeri: International Scholarly Research Notices, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: HINARI Access to Research in Health Programmei,PubMed Central, Chemical Abstracts Service (CAS), Online Access to Research in the Environment (OARE)Open Access Journals Integrated Service System Project (GoOA)Primo Central Index Özgün Makale
 • 35 - Case Report Onychomadesis A New Side Effect of Sodium Valproate Therapy in Children İÇAĞASIOĞLU DİLARA FÜSUN,Adnan Ayvaz,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Archives of Neuropsychiatry, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Index copernicus Editöre Mektup
 • 36 - Alerjik kontakt dermatitli olgularda yama testi sonuçlarının değerlendirilmesi Uçar Selma,ÖZÇELİK SEDAT,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Index copernicus Özgün Makale
 • 37 - ALTUNTAŞ EMİNE ELİF,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR Dizin Vaka Takdimi
 • 38 - Cutaneous manifestations of Crimean Congo haemorrhagic fever morbilliform eruptions may reflect a favorable outcome and not low platelet levels AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,ENGİN AYNUR,BERKSOY HAYTA SİBEL,Biçici Fatma, Yayın Yeri: European Journal of dermatology, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Editöre Mektup
 • 39 - Prevalence of common and atypical melanocytic nevi in Turkish children AKYOL MELİH,Abuzer Gaffar Atlı,ÖZÇELİK SEDAT,Marufihah Mehmet,Polat Murat, Yayın Yeri: European Journal of Dermatology, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 40 - Psoriasis Klimaterapi ÖZÇELİK SEDAT,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Türkderm, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 41 - A case with Listeria meningitis during administration of mycophenolate mofetil for pemphigus vulgaris AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,ENGİN AYNUR,Gülay Özel Şahin, Yayın Yeri: JEADV, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi
 • 42 - Melanoma epidemiyolojisi AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: Türkderm, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Derleme Makale
 • 43 - An unusual Koebner phenomenon secondary to PPD with pustular and arthropathic psoriasis Özel Şahin Gülay,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: European journal of dermatology, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi
 • 44 - The incidence of Demodex folliculorum in patients with chronic kidney deficiency ÖZÇELİK SEMRA,SÜMER ZEYNEP,DEĞERLİ SERPİL,BERKSOY HAYTA SİBEL,AKYOL MELİH,CANDAN FERHAN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Parasitology, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: Thomson Reuters Özgün Makale
 • 45 - Akne Vulgarisli olgulardan izole edilenkoagülaz negatif stafilokoklar ve propionobacterium acnes türlerininantibiyotik direnci. Altıoğlu Çiğ Filiz,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,Marufihah Mehmet, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Derg, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 46 - Non acne dermatologic indications for systemic isotretinoin AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT, Yayın Yeri: Am J Clin Dermatol, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 47 - The relationship between autologous serum skin test and thyroid antibodies in patient with chronic idiopathic urticaria EMRE SELMA,ÖZÇELİK SEDAT,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Türkiye klinikleri journal of dermatology, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
 • 48 - Sneddon s syndrome clinical and laboratory analysis of 10 cases BOLAYIR ERTUĞRUL,Abdülkerim Yılmaz,KUĞU NESİM,AKYOL MELİH,Aytekin Akyüz, Yayın Yeri: Acta medica Okayama, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi
 • 49 - KEÇECİ HULUSİ,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: Neurological Sciences, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
 • 50 - Granuloma annulare associated with prostate carcinoma AKYOL MELİH,KILIÇARSLAN HAKAN,GÖZE ÖMER FAHRETTİN,EMRE SELMA, Yayın Yeri: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi
 • 51 - Sivas l Merkezindeki lkö retim Okullar nda Akne Vulgaris Prevalans Güldü Ahmet,AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,marufihah Mehmet,Polat Murat, Yayın Yeri: Türkderm, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 52 - The effects of vitamin E on the skin lipid peroxidation and the clinical improvement in vitiligo patients treated with PUVA AKYOL MELİH,ÇELİK VEYSEL KENAN,ÖZÇELİK SEDAT,Polat Murat,Mehmet Marufihah,Atilla Atalay, Yayın Yeri: Eur J Dermatol, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 53 - Acanthosis nigricans with atypical localization AKYOL MELİH,polat Murat,ÖZÇELİK SEDAT,ELAGÖZ ŞAHANDE,Marufihah Mehmet, Yayın Yeri: ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi
 • 54 - Kangal hot spring with fish and psoriasis treatment ÖZÇELİK SEDAT,POLAT HASAN HÜSEYİN,AKYOL MELİH,YALÇIN ATA NEVZAT,ÖZÇELİK DERVİŞ,Mehmet Marufihah, Yayın Yeri: J Dermatol, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 55 - Elephantiasis Neuromatosa and Becker s Melanosis AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,Marufihah Mehmet,ELAGÖZ ŞAHANDE, Yayın Yeri: J Dermatol, Yıl: 1999 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Vaka Takdimi
 • 56 - AKYOL MELİH,ÖZÇELİK SEDAT,Marufihah Mehmet,ELAGÖZ ŞAHANDE, Yayın Yeri: Journal of Dermatology, Yıl: 1999 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Vaka Takdimi