x
x

Akademik CV
PROJELER

  • 1 - Bir deri yaralanması modeli olarak caenorhabditis elegans bireylerinde stronsiyum ile ortaya çıkan değişiklikler Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 25.08.2014 - 22.10.2015 20315 TÜRK LİRASI
  • 2 - Spinal kord stimülasyonunun nitrik oksit sentezi üzerine etkisi Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 50000
  • 3 - Alopesi areata patogenezinde serotoninin rolü ve tianeptine Na tedavisiyle kanda serotonin IL 10 ve IFN gamma düzeylerinin değişimi Yönetici DİĞER Tamamlandı - 15000
  • 4 - Hirsutism tedavisinde intense pulsed light ve NdYag laserin etkinliği ve deri pH sebum transepidermal su kaybı ve korneum kalınlığındaki değişiklikler Yönetici DİĞER Tamamlandı - 170000
  • 5 - Pemfigusta NO polimorfizmi Yönetici DİĞER Tamamlandı - 10000
  • 6 - Sivas ilinde ilköğretim dönemindeki çocuklarda common ve displastik nevus prevalansı ve anatomik dağılıma göre sayısal korelasyon Yönetici DİĞER Tamamlandı - 5000
  • 7 - Fototerapi alan vitiligolu olgularda antioksidan sistemdeki değişiklikler ve E vitamininin serbest radikaller ve kliniğe etkisi Yönetici DİĞER Tamamlandı - 15000