x
x

Akademik CV
YÖNETİLEN TEZLER

 • Tıpta Uzmanlık 2015 Bir deri yaşlanması modeli olarak Caenorhabditis elegans bireylerinde kalsinörin inhibisyonu ile ortaya çıkan değişiklikler MUSTAFA TOSUN
 • Tıpta Uzmanlık 2015 Bir deri yaralanması modeli olarak caenorhabditis elegans bireylerinde farklı stronsiyum konsantrasyonları ile ortaya çıkan değişiklikler İREM HENGİRMEN
 • Tıpta Uzmanlık 2014 Rutin olarak dbUVB fototerapisi almakta olan Psoriasis vulgaris hastalarında serum 25(OH) D vitamini seviyesi ve ilgili parametrelerin değerlendirilmesi AYŞE GÜL AYGÜNEŞ
 • Tıpta Uzmanlık 2013 Psikolojik faktörlerin ve mizacın psoriasis hastalarında tedaviye etkisi ÖZGE KAYA
 • Tıpta Uzmanlık 2012 Seboreik dermatitli hastalarda metabolik sendrom parametrelerinin ve hormonal disfonksiyonun değerlendirilmesi FATMA BETÜL İMAMOĞLU
 • Tıpta Uzmanlık 2011 Akne hastalarında şiddet skorlama yöntemleri ile yaşam kalitesi arasındaki korelasyon ELİF ÖZTÜRK
 • Tıpta Uzmanlık 2011 Seboreik keratozun dermatoskopik görüntüleri ile histopatolojik alt tipleri arasında korelasyon RUKİYE YASAK
 • Tıpta Uzmanlık 2010 Psoriasisli hastalarda uyku kalitesinin değerlendirilmesi FATMA BİÇİCİ
 • Tıpta Uzmanlık 2009 Psoriyazis hastalarında duygu dışa vurumunun değerlendirilmesi SİBEL BERKSOY HAYTA
 • Tıpta Uzmanlık 2009 Psoriasis hastalarında şiddet skorlama yöntemleri ile yaşam kalitesi arasındaki korelasyon G.FUNDA ALBAYRAK
 • Tıpta Uzmanlık 2008 Alopesi areata patogenezinde serotoninin rolü GÜLAY ÖZEL ŞAHİN
 • Tıpta Uzmanlık 2006 Sivas ilinde ilköğretim çağındaki çocuklarda common ve displastik nevus prevalansı ve anatomik bölgelere göre sayısal korelasyon ABUZER GAFFAR ATLI
 • Tıpta Uzmanlık 2004 Kangal Balıklı Kaplıca'da psoriasis tedavisinin etkinliği ve psikolojik değişimler HASAN ÇAYIR
 • Tıpta Uzmanlık 2004 Akne vulgarisli hastalara bakteri direnci FİLİZ ALTIOĞLU ÇİĞ
 • Tıpta Uzmanlık 2001 Kronik ürtikerli olgularda prick test ve otolog serum deri testi sonuçlarının karşılaştırılması SEMİH KIZGIN
 • Tıpta Uzmanlık 2001 Sivas il merkezindeki ilköğretim okullarında akne vulgaris prevalansı AHMET GÜLDÜ