x
x

DUYURUBELGE YÖNETİM SİSTEMİ VE RESMİ YAZIŞMA, İMLA KURALLARI KONULU EĞİTİM

 Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğümüzce planlanan '' Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Resmi Yazışma, İmla Kuralları '' konu başlıklı eğitim 02.06.2022 tarihinde saat 13.00, 14.00 ve saat 15.00'da ayrı ayrı üç oturum olmak üzere Tıp Fakültesi Ek Derslik Binası Prof. Dr. Behsan ÖNOL Konferans Salonunda yüz yüze gerçekleştirilecektir. Eğitim programına birimlerinizce katılacak personel listesi Başkanlığımıza iletilmişti. Ancak verilecek eğitim tüm idari personeli ilgilendirdiğinden, eğitime birimlerinizde görevli (Şef, Bilgisayar İşletmeni, büro işlerinde görevli sözleşmeli personel ve Sürekli İşçi) personelin gönderilen listeye bağlı kalmaksızın planlanıp, üç grup oluşturularak katılımlarının sağlanması hususunda;

                 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                                           Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

                                                                                                                                                                         Rektör a. Genel Sekreter V.

Tüm Duyurular