x
x

DUYURUKimyasal maddelerin sınıflandırılması, depolanması ve kullanım esasları" konulu eğitim.

Yangın Güvenlik Teknikeri Ümit CAVDAR tarafından hastanemizde görev yapan Eczane, Laboratuar Ayniyat, Depo, Sterilizasyon ve Alt Yapı çalışanlarına 4 grup halında "Kimyasal maddelerin sınıflandırılması, depolanması ve kullanım esasları" konulu eğitim verilecektir.
15.04.2013 Saat: 10:00- 11:00 (Ayniyat, Depo, Sterilizasyon ve Eczane çalışanları)
16.04.2013 Saat: 10:00–11:00 (Ayniyat, Depo, Sterilizasyon ve Eczane çalışanları)
17.04.2013 Saat: 10:00 -11:00 (Altyapı ve Laboratuar çalışanları)
18.04.2013 Saat: 10.00 -11:00 (Altyapı ve Laboratuar çalışanları)

Tüm Duyurular