x
x

DUYURUSİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi tarafından koordine edilen "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi"nin yayın hayatına başlaması için gerekli işlemler tamamlanmış ve TÜBİTAK Dergipark altyapısı kullanılarak https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumfad  adresi aracılığıyla makale kabulüne başlamıştır.

Elektronik ortamda yılda iki defa (haziran ve aralık) yayınlanacak olan dergimiz Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Gıda, Harita, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Maden, Makine, Nanoteknoloji, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ile sınırlı olmamak üzere mühendislik bilimleri alanlarında hazırlanmış güncel ve özgün değeri olan orijinal araştırma makaleleri, derlemeleri ve editöre mektup niteliğindeki yazıları yayımlayarak ulusal ve uluslararası bilime katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul edilmekte olup tüm hakemlik, editoryal ve yayın süreçleri TÜBİTAK Dergipark altyapısı kullanılarak sürdürülecektir. Söz konusu dergide makalelerinin yayınlanmasını isteyen değerli araştırmacı ve akademisyenler
detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumfad adresinden ulaşabilirler.

Konunun tüm akademik ve idari personelimize duyurulması hususunda;
Gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                                   Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ
                                                                                                              Rektör V.

Tüm Duyurular