x
x

DUYURUSOSYAL HİZMET KOMİTESİ

                        Hastanemizde çalışan personeller arasında iletişimi güçlendirmek, motivasyonu arttırmak, iş stresini azaltmak ve aidiyet hissi oluşturmak için kültür, sanat ve spor aktivitelerinin kararlaştırılması, düzenlenmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla sosyal hizmetler komitesi oluşturulacaktır. Ayrıca hastanede yatarak tedavi gören ve ekonomik yoksunluk içerisinde olan hastaların gerekli düzenlemelerle eksiklerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunların giderilmesi amacıyla çalışmalar da yürütülecektir. Etkinliklerin belirlenmesi, düzenlemeler ve uygulamalar, yatarak tedavi gören hastaların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar komite kararlarına göre şekillenecektir. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Sosyal Hizmet Komitesinde görev almak isteyen personellerimizin, başvurular için 15.02.2013 tarihi mesai bitimine kadar hastanemiz Sosyal Hizmet Uzmanı Feride ÇAĞLAR ile iletişime geçmeleri gerekmektedir

Tüm Duyurular