x
x

DUYURUUTEAK Süreci ile ilgili C.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan KÖYLÜOĞLU’nun mesajı

Bilindiği üzere; Tıp eğitimimizin niteliklerini artırmak amacıyla 2010-2011 Akademik genel kurulunda öğretim üyelerinin görüşü alındıktan sonra, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kuruluna (UTEAK) ön başvuru yapılarak 15-16 Kasım 2011 tarihlerin de Akreditasyon süreci hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonrasında 30 öğretim üyesi, 1 asistan ve 7 öğrenciden oluşan Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) hazırlama kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul yoğun bir şekilde çalışarak taslak ÖDR’yi oluşturmuş ve UTEAK’ın standartları ile fakültemizdeki durumu karşılaştırmıştır. 19.01.2011 tarihinde dekanlıkta grup başkan ve raportörlerinin de katılımı ile yapılan toplantıda standartları karşılamak açısından fakültemizin mevcut eksikliklerinin 15 Haziran 2012’ye kadar tamamlanabileceği, süreci uzatmanın motivasyonu azaltacağı endişesini de hesaba katılarak UTEAK’a resmi başvuru yapılmasının fakülte kuruluna sunulması kararı alınmıştır. Aynı gün alınan tavsiye kararı Fakülte Kurulunda görüşülmüş ve oybirliğiyle UTEAK’a resmi başvuru yapılması kararı alınmıştır.

Bundan sonraki süreçte, ÖDR hazırlama kurulunun aldığı ve Fakülte kurulunun onayladığı tüm kararların bağlayıcı nitelikte olması dolayısı ile tüm anabilim dalları başkanlarının ve öğretim üyelerinin kurulun çalışmalarına yardımcı olması ve süreçlere aktif katkı sağlaması gerekmektedir. Akreditasyon sürecinde öğretim üyelerimizin bazı alışık olduğu uygulamalarda değişiklik yapılacağından, başlangıçta güçlükler yaşanabilecektir, ancak sonuçta Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinin tüm öğretim üye ve öğrencilerinin gurur duyacağı bir eğitim sistemine geçilmiş olacaktır. Elde edilen başarı hepimizin başarısı olacaktır. Başta ÖDR hazırlama kurulu olmak üzere emek veren tüm akademik personele ve öğrencilerimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Prof. Dr. Gökhan KÖYLÜOĞLU
 

Tüm Duyurular