x
x

DUYURUCihaz kullanımı hakkında eğitim.

Firma Çalışanı Fatih KOLDANKAYA tarafından hastanemizin Nöroloji Yoğun Bakım, Beyin Cerrahi Servis - Yoğun Bakım, Genel Cerrahi Servis – Yoğun Bakım, Yanık Ünitesi, Gögüs Cerrahisi ve Kardiyoloji Yoğun Bakım servislerine alımı yapılan Puriten Bennet 840 model Ventilatör Cihazının kullanımına yönelik olarak tüm çalışanlara hem teorik hem de uygulamalı olarak 2 grup halinde eğitimi verilecektir.
 
I.Grup: 6.01.2014   Saat:08.30 – 10.00(Teorik Eğitim)
II. Grup: 7.01.2014   Saat:08.30 – 10.00 (Teorik Eğitim)(Eğitimin Tekrarı)
Yer:Dr.Hikmet BORAN Konferans Salonu
 
Not: Uygulamalı eğitimler teorik eğitimlerin ardından birebir servislerde cihaz üzerinde yapılacaktır.

Tüm Duyurular