x
x

DUYURUHemodiyaliz Hemşireliği Eğitimi Programı

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Diyaliz
Eğitim Merkezince 01.01.2019 tarihinde başlamak üzere Hemodiyaliz hemşireliği için 2 adet
Hemodiyaliz Hemşireliği Eğitimi başlatılacaktır.

Eğitime başvurmak isteyenlerin;
1-Başvuru dilekçesi
2-Diyaliz Eğitim başvuru formu
3-Kurum amirince onaylı diplama örneği
4-Nüfus cüzdanı örneği
5-2 adet biyometrik fotoğraf
Kurum merkez tarafından düzenlenecek olan ihtiyaç yazısı
ile birlikte Üniversitemiz Diyaliz Merkezince 17.12.2018 - 26.12.2018 tarihleri arasında
şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Eğitimin adı:Hemşireler için Hemodiyaliz Sertifika Eğitimi
Başvuru tarihi:17.12.2018 - 26.12.2018
Eğitim yeri:Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Hemodiyaliz ünitesi
Eğitim tarihi:01.01.2019

Tüm Duyurular