x
x

DUYURUE – Rapor konulu eğitim.

Hasta raporlarının hazırlanmasında yapılan hatalar nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilaç muafiyet raporları kurumumuza iade edilmektedir. Bu durum fatura kesme sürecini uzatmaktadır. Bu nedenle; SGK Eczacısı Fatma ŞENER tarafından Hastanemizde görev yapan asistan doktorlara ve sekreterlere “E – Rapor” konulu eğitim verilecektir.
           
           
 
 
I.Grup :           05.11.2014            Saat          :10.00 – 11.00 (Asistan Doktorlar)
II.Grup:           12.11.2014             Saat:         :14.00 – 15.00 (Asistan Doktorlar)    
III.Grup:          12.11.2014             Saat          :12.30 – 13.30 (Sekreterler)   
                
                                                          
Yer      : Dr. Hikmet BORAN Konferans Salonu.
 
 
 
 

Tüm Duyurular